Svajoju... skraidyti!

Turbūt ne vienam pažįstamas jausmas: sėdi klasėje, žiūri pro langą ir leidiesi į tolius. „O, jei galėčiau skraidyti!“ Pamoka gal ir ne pats tinkamiausias laikas tokioms minties klajonėms, bet giliai viduje tos svajonės nerimsta – tai šoka kaip ryškios žarijos virš laužo, tai su baltu pavydu seka tyliai skrodžiančio dangų sakalo kelią…

Svajonė – žmogaus prigimtyje. O kad minties laisvė ir skrydis turėtų papildomus sparnus, žmogus sugalvojo įvairiausių skraidančių aparatų: balionų, keliamų viduje kaitinamo oro, gracingais paukščiais su vėju plaukiančių sklandytuvų. Pasigalynėti su stichijomis leidžia vis modernėjantys lėktuvai, kuriems nešant užverda tikros minčių akrobatinio skraidymo lenktynės! O nuostabieji laumžirgiai – sraigtasparniai, pakeliantys tiesiog pasigrožėti vaizdais? Svajonės skrenda ir su reaktyviniais sparnuočiais – šauna į pasaulio kraštą ir, tikėtina, dar toliau!

Taigi: visi įvairūs ir nuostabūs skraidymo technikos išradimai prasidėjo nuo svajonės. Kūrėjų kartos viena kitos idėjas pildė, tobulino. Dabar jūsų valanda.

Imkite savo mėgstamas piešimo priemones ir regėjimais pasidalinkite! Ką mato jūsų svajonės, pakilusios už debesų?

R1-681 FAI piesiniu konkursas

priedas 1

Lietuvos aviacijos bendruomenei vadovaus buvęs ūkio ministras

Daugiau nei 9 dešimtmečius šalies aviacijos sporto federacijas vienijantis Lietuvos aeroklubas (LAK) turi naują prezidentą – juo gegužės 1 d. vykusios LAK konferencijos metu išrinktas politikas, buvęs Jonavos rajono meras ir LR ūkio ministras dr. Mindaugas Sinkevičius.

Aviacijos bendruomenė rinkosi iš trijų kandidatų – be M. Sinkevičiaus vadovo posto siekė ir akrobatinio skraidymo sporto meistrė Violeta Gedminaitė bei aviatorius ir verslininkas Rolandas Ragaišis. Iki šiol organizacijai vadovavo ir dvejų metų kadenciją baigė teisininkas Gintaras Kalinauskas.

Konferencijos metu M. Sinkevičius įvardijo, kad daugiausia dėmesio skirs aviacijos bendruomenės vienybės puoselėjimui ir aviacinio turto išsaugojimui. „Aviacinė bendruomenė yra didelė ir įvairialypė, o LAK tikslas – ją puoselėti, propaguoti aviacijos sportą, ginti asociacijos narių interesus tiek nacionaliniu lygiu, tiek užsienyje. Bendruomenė skirtinga, bet skrydžio ir laisvės aistra – viena, todėl reikia nuolatinio susitelkimo, tolerancijos ir veikimo išvien“, – sakė M. Sinkevičius. – Būtina plėsti darbą su vaikais ir jaunimu, atskleidžiant jiems aviacijos sporto žavesį, galimybes, patraukiant juos ateityje, jau užaugus, tapti aktyviais aviacijos bendruomenės nariais“.

M. Sinkevičius akcentavo, kad daug dėmesio bus skiriamas ir aviacijos bendruomenės turto klausimams spręsti. „Turime rasti būdų, kurie leistų išsaugoti turimą turtą, ypač aerodromų žemę. Šis turtas neturėtų pereiti Turto banko ar savivaldybių dispozicijon laisvam naudojimui. Priešingu atveju šalies mažosios aviacijos ateičiai gali būti suduotas rimtas smūgis“, – kalbėjo naujasis LAK vadovas.

remejai