Aviacijos sporto varžybų saugos taisyklės

PATVIRTINTA

LAK tarybos nutarimu

2014 gruodžio 16 d.

Protokolo Nr. 8-P

 

Aviacijos sportą reglamentuoja bendrieji, Civilinės aviacijos skrydžių saugą ir aviacinį saugumą reguliuojantys teisės aktai, FAI (Tarptautinės aeronautikos federacijos) varžybų taisyklės atskirai aviacijos sporto šakai (disciplinai) ir Lietuvos Respublikos civilinę aviaciją reguliuojantys teisės aktai.

Žemiau yra pateiktas pagrindinių teisės aktų, reglamentuojančių aviacijos sportą, sąrašas:

 

Pastaba: Aviacijos sporto veiklas (varžybas, parodomuosius renginius, treniruotes, aviacinio personalo rengimą ir t.t.) kontroliuoja EASA (Europos aviacijos saugos agentūra), Susisiekimo ministerija, CAA (Civilinės aviacijos administracija) ir FAI (Tarptautinė aviacijos federacija).