Lietuvos aviakonstruktorių federacija vienija aviakonstruktorių klubus, į kuriuos susitelkę auksinių rankų meistrai − projektuojantys ir gaminantys originalių konstrukcijų orlaivius. Federacija savo narius skatina:

  • kurti aukštos kokybės originalias aviacines konstrukcijas;
  • propaguoti aviakonstruktorių veiklą, kurti naujus klubus;
  • ugdyti aviakonstruktorių kvalifikaciją.

Federacija teikia patarimus ir pagalbą aviakonstruktoriams, organizuoja pagamintų aparatų tinkamumo skraidymams įvertinimą, siekia aviacijos plėtrai palankių įstatymų, gina savo interesus valstybinėse civilinės aviacijos valdymo institucijose, palaiko ryšius su FAI Savadirbių ir eksperimentinių orlaivių komisija (CIACA – Amateur-built&Experimental Aircraft Commission), organizuoja respublikinius ir tarptautinius sąskrydžius bei varžybas mėgėjiškos konstrukcijos orlaiviais.

Tęsiant ankstesnių metų tradicijas, 1990 m. šeštasis respublikinis originalių skraidymo aparatų sąskrydis įvyko Panevėžio ATSK aerodrome. Apžiūrai originalios konstrukcijos lėktuvėlį pristatė ukmergiškiai Z. Krogertas, V. Laužadis, J. Piščikas ir R. Blažys. Savo gaminius demonstravo šiaulietis T. Lukoševičius, marijampolietis A. Košuba, panevėžietis V. Kensgaila. Gerai įvertinta kauniečio K. Mikalausko motorizuota skraidyklė „Klumpė“, dvivietė alytiškių J. Vaitkevičiaus ir V. Navicko, kauniečių Alfonso ir Romo Liekių motorizuotos skraidyklės.

Septintasis respublikinis konstruktorių sąskrydis įvyko Pociūnuose 1991 m. rugpjūčio 17 dieną. Apžiūroje savo sukurtus aparatus demonstravo Romas Radzys ir Zenonas Augutis, Zenonas Kižys, Romas ir Alfonsas Liekiai, Kazys Mikalauskas, Algirdas Lukoševičius, Zigmas Krogertas

Vėlesniais metais aviakonstruktorių kūrybos apžiūros vykdavo vos ne kasmet.

Rolando Kalinausko – RK – 3 „Volungė“.(Stanislovo Keparučio nuotrauka)

Reikšmingas aviakonstruktorių kūrybos konkursas-apžiūra įvyko 2000 m. liepos 22 dieną Kėdainių aerodrome. Konkurse dalyvavo 19 naujų konstrukcijų autoriai. Autoritetinga konkurso komisija (pirmininkas − žymus lėktuvų konstruktorius Vladas Kensgaila), vertindama pristatytus darbus, atsižvelgė į skraidymo aparatų naudingumą sportinei aviacijai, skrydžių saugos reikalavimus, ekonomiškumą ir originalumą. Orlaiviai buvo vertinami, juos suskirsčius į grupes: lėktuvai, motorizuoti sklandytuvai, motorizuotos skraidyklės, ultralengvieji lėktuvai ir specialios sportinės skraidyklės. Konkursui pristatyti eksponatai liudija platų interesų ratą, kuriuo domisi ir veikia respublikos aviakonstruktoriai. Konkurso nugalėtojai apdovanoti Lietuvos aeroklubo medaliais ir diplomais, o pripažintų geriausių konstrukcijų autoriai: Romas ir Bronius Vaineikiai − už lėktuvą „Kruoja“, Vygantas Kazitėnas − už motorizuotą sklandytuvą L-13 „Blanik“, Vytautas Radavičius ir Mantas Paulionis − už hidromotorizuotą skraidyklę „Žaliasis pelikanas“, Albertas Pikčius − už vienvietį ULO skraidymui ir lavinimuisi skirtą lėktuvą.

Juozas Talandis ir Rolandas Kalinauskas – skrydis aplink Lietuvą 2010 m. Sustojimas Šilutėje (Stanislovo Keparučio nuotrauka)

2006−2010 metais Kėdainių aerodrome kasmet buvo rengiami aviakonstruktorių sąskrydžiai. Buvo tikrinamas orlaivių tinkamumas skraidyti, rengiami seminarai orlaivių projektavimo ir gamybos klausimais, rengiamos tikslaus nusileidimo ir skrydžio maršrutu varžybos.

Aviakonstruktorių ferderacijos prezidentas G. Gailiūnas (nuo 2010 iki 2018 ). (Stanislovo Keparučio nuotrauka)

Aviakonstruktorių sąskrydis Kėdainiuose (2009). (iš aviakonstruktorių federacijos archyvo)

2009 m. rugpjūčio 23 dieną aviakonstruktoriai Stanislovas Keparutis lėktuvu „Rūta“ ir Gintaras Griauzdė lėktuvu „Kruoja“ dalyvavo Baltijos kelio renginyje.

„Kruoja“, kurią 2008 m. Gintautas Griauzdė įsigijo iš konstruktorių Broniaus ir Romo Vaineikių, jį išardė, patikrino ir ženkliai patobulinę sumontavo.  B. ir R. Vaineikių „Kruoja“ pirmą kartą į orą buvo pakilusi 1996 m. (Stanislovo Keparučio nuotrauka)

 

„Baltijos kelias“ 2009 m. (Stanislovo Keparučio nuotrauka)

Svarbią reikšmę propaguojant aviakonstruktorių veiklą turi organizuojami grupiniai skrydžiai savo gamybos orlaiviais aplankant daugelį Lietuvos miestų, skrydžiai į kaimyninėse valstybėse rengiamus sąskrydžius, dalyvavimas aviacijos šventėse. Renginių metu susitinkama su vietos gyventojais, aviacijos mėgėjai turi galimybę pažinti orlaivių konstrukcijas, pamatyti, iš kokių medžiagų ir kaip jos pagamintos.

Ramūno Jurkšto sukonstruotas biplanas „JR – 2“ (2005) (foto A. Poteliūno).

Federacijos prezidentai:

Česlovas BALČIŪNAS (1986–1992)
Zenonas KIŽYS (1992–1993)
Antanas UNIKAUSKAS (1993–1994)
Rolandas KALINAUSKAS (1994–2002)
Vytautas VALATKEVIČIUS (2002–2006)
Stanislovas KEPARUTIS (2006–2008)
Albertas PIKČIUS (2009)
Gintautas GAILIŪNAS (nuo 2010 iki šio)

Lietuvos aviakonstruktorių federacija, LAF
Įmonės kodas: 191613836
V. Svirskio g. 11, Kėdainiai
mob.: +370 (606) 12 583
gintas.medeira@gmail.com