Istorija

[et_pb_section admin_label=“section“ fullwidth=“on“ specialty=“off“][et_pb_fullwidth_slider admin_label=“Fullwidth Slider“ show_arrows=“off“ show_pagination=“off“ auto=“off“ parallax=“on“ auto_ignore_hover=“off“ parallax_method=“off“ remove_inner_shadow=“off“ background_position=“default“ background_size=“default“ hide_content_on_mobile=“off“ hide_cta_on_mobile=“off“ show_image_video_mobile=“off“ custom_button=“off“ button_letter_spacing=“0″ button_use_icon=“default“ button_icon_placement=“right“ button_on_hover=“on“ button_letter_spacing_hover=“0″] [et_pb_slide heading=“LIETUVOS AEROKLUBAS“ button_link=“#“ background_image=“http://aeroclub.lt/wp-content/uploads/2016/05/lakistorija1.jpg“ background_color=“#ffffff“ alignment=“center“ background_layout=“dark“ background_position=“default“ background_size=“default“ use_bg_overlay=“off“ use_text_overlay=“on“ allow_player_pause=“off“ text_border_radius=“3″ header_font_select=“default“ header_font=“||||“ body_font_select=“default“ body_font=“||||“ custom_button=“off“ button_font_select=“default“ button_font=“||||“ button_use_icon=“default“ button_icon_placement=“right“ button_on_hover=“on“]

Istorija

[/et_pb_slide] [/et_pb_fullwidth_slider][/et_pb_section][et_pb_section admin_label=“section“ fullwidth=“off“ specialty=“off“ background_color=“#f7f7f7″ inner_shadow=“on“ parallax=“off“][et_pb_row admin_label=“row“][et_pb_column type=“4_4″][et_pb_text admin_label=“Text“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“]

Grupė aviacijos karininkų – vyr. ltn. Steponas Darius, vyr. ltn. Leonardas Peseckas, ltn. Vladas Morkus, vyr. ltn. Vytautas Jablonskis, kpt. Juozas Narakas, kpt. Jonas Pyragius, gen. št. plk. ltn. Stasys Pundzevičius, pasikvietę žymius Valstybės ir visuomenės veikėjus, 1927 m. balandžio 28 d. susirinko Kaune šaulių salėje ir apsvarstė Lietuvos Aero Klubo (sutrumpintai LAK) statutą bei jį priėmė ir 1927 m. balandžio 30 d. taip pat Kauno miesto ir apskrities viršininko administracijoje įregistravo Aero Klubą, kaip visuomeninę organizaciją.

lak1927

 Iniciatorių dėka 1931 m. LAK įstojo į Paryžiuje veikiančią Tarptautinę aeronautikos federaciją – Fédération Aéronautique Internationale – FAI, kuri jungia Pasaulio valstybių nacionalinius klubus į bendrą tarptautinę organizaciją.

To meto Lietuvos Aero Klubo tikslai ir uždaviniai buvo apibrėžti LAK statute ir vėliau priimtuose įstatuose. „Klubo tikslas – ruošti visų oreivystės sričių specialistus, vienyti juos žinių ir prityrimo gilinimui ir visaip remti skraidymo mokslą Lietuvoje, propaguoti oro sportą, dominti visuomenę oreivyste, supažindinti ją su savisauga oro puolimų metu ir reprezentuoti Lietuvos civilinę aviaciją viduje ir užsienyje“.

Siekdamas savo tikslų, LAK steigė eskadriles, oreivystės stotis ir mokyklas; rūpinosi aerodromų ir nutūpimo aikštelių priežiūra ir tvarkymu. Skatino mokyklinio amžiaus jaunimą jungtis į oreivystės būrelius, rengė paskaitas, parodas; leido specialiąją ir informacinę literatūrą; organizavo ir kontroliavo aeronautikos konkursus ir varžybas. Svarbus LAK uždavinys buvo ruošti ir tobulinti lakūnus keleivinei ir transporto aviacijai, rūpintis, kad būtų suorganizuotas keleivinis ir pašto susisiekimas oru. LAK rūpinasi gabių technikų ir konstruktorių ugdymu, sklandytuvų statyba, lėktuvų remontu.

Lietuvos Aero Klubas savo misiją – propaguoti aviacijos sportą – atliko puikiai. Subūręs savo gretose LAK taryboje ir valdyboje puikius aviacijos specialistus – Karo aviacijos lakūnus, bei artimai prijaučiančius aviacijai visuomenės ar vyriausybės atstovus – padėjo vyriausybei sukurti priešlėktuvinės apsaugos įstatymus, suformuoti oro susisiekimo inspekciją, įkurti oro susisiekimo liniją Kaunas – Palanga. LAK organizavo loterijas, užmezgė tarptautinius ryšius su FAI ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis bei užsienio aeroklubais.

Lietuvos okupacija ir Antrasis pasaulinis karas nutraukė kryptingą LAK veiklą.

Pokario metais aviacijos sportas Lietuvoje buvo perduotas OSOAVIACHIMO, vėliau SDAALR žinion. Taliau šios, iš esmės karinės, organizacijos tikslai, valdymo stilius ir metodai neatitiko FAI deklaruojamų aviacijos sporto principų. 1958 m. balandžio mėn. susirinkę aviacijos sportininkai nutarė įkurti visuomeninį Lietuvos aeroklubą. Jo pirmininku išrinko Bronių Oškinį. Tais pačiais metais Lietuvos aeroklubo pagrindu įkurta Lietuvos TSR Aviaicjos sporto federacija (LASF) – visuomeninė organizacija, vienijanti skirtingų aviacijos sporto šakų klubus.

Šiuo metu LAK vienija 12 Lietuvos aviacijos sporto federacijų (Lietuvos akrobatinio sporto federacija, Lietuvos aviakonstruktorių federacija, Lietuvos aviamodelių federacija, Lietuvos oreivių draugija, Lietuvos parašiutų sporto federacija, Lietuvos precizinio skraidymo federacija, Lietuvos senovinių orlaivių asociacija, Lietuvos sklandymo sporto federacija, Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacija, Lietuvos ultralengvųjų orlaivių pilotų federacija, Lietuvos precizinio skraidymo federacija, Lietuvos vaikų sklandymo sporto asociacija, Lietuvos veteranų sąjunga) atstovauja savo narių interesus Lietuvoje ir užsienyje. 2011 m. pabaigoje LAK struktūrų tikraisiais nariais, kultivuojančiais aviacijos sportą buvo per 2500 fizinius asmenis ir bene dvigubai daugiau rėmėjų, pritariančių aviacijos sporto šakų plėtrai.

Vykdant Lietuvos aviacijos sporto plėtros ir meistriškumo ugdymo 2011-2012 m. programą, neskaitant aviacijos švenčių, paskaitų, seminarų ir kitų visuomenei skirtų renginių, 2011 m. surengtos 79 įvairių aviacijos sporto šakų varžybos iš kurių 6 buvo tarptautinio lygio. Lietuvoje vyko 16-tas FAI Europos sklandymo čempionatas. Aviacijos sporto čempionatuose Lietuvoje dalyvavo 1775 sportininkai, tarp jų 48 moterys ir 170 jauniai. Lietuvos sportininkai dalyvavo 16 pasaulio taurių varžybose.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section admin_label=“section“ fullwidth=“off“ specialty=“off“][et_pb_row admin_label=“row“][et_pb_column type=“1_2″][et_pb_text admin_label=“Text“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“]

Lietuvos aeroklubo, LASF pirmininkai / prezidentai:

LAK garbės pirmininkas LR Prezidentas Antanas Smetona

Silvestras Žukauskas (1927 – 1928)

prof. Zigmas Žemaitis (1928 – 1940)

Bronius Oškinis (1958)

Anatolijus Speičys (1958 – 1967)

Donatas Kostiukevičius (1967-1978)

Antanas Karpavičius (1978-1990)

Klemas Inta (1990 – 1992)

Antanas Unikauskas (1992 vasario -1992 gruodžio)

Jurgis Stanaitis (1993 – 2001)

Stasys Murza (2001 – 2008)

Vitas Karčiauskas (2008 – 2011)

Jonas Mažintas (2011 – 2016)

Gintaras Kalinauskas (2016 – iki šiol)

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=“1_2″][et_pb_text admin_label=“Text“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“]

Lietuvos aeroklubo garbės nariai

Eil. Nr. PAVARDĖ ir vardas Pareigos Vardo suteikimo data
1. SMETONA Antanas Lietuvos Respublikos Prezidentas 1928.04.24 d. Visuotinis LAK narių susirinkimas išrinko LAK Garbės Pirmininku
2. ŽEMAITIS Zigmas Profesorius, LAK pirmininkas 1938.03.28 d. Visuotinis LAK narių susirinkimas išrinko LAK Garbės Pirmininko pavaduotoju
3. WRIGHT Orvilis Pirmo pasaulyje lėktuvo kūrėjas 1928.03.24 d.
4. PUNDZEVIČIUS Stasys Divizijos generolas, Karo aviacijos viršininkas 1934.03.25 d.
5. LANDSBERGIS-Žemkalnis Vytautas Inžinierius architektas, D/G paminklo Soldine ir D/G mauzoliejaus autorius 1934.03.25 d.
6. DARIUS Steponas Atlanto nugalėtojas
7. GIRĖNAS Stasys Atlanto nugalėtojas
8. BALUTIS Bronius Kazys Lietuvos nepaprastas ir įgaliotas ministeris Londone 1934.03.25 d.
9. ŽADEIKIS Povilas Lietuvos nepaprastas ir įgaliotas ministeris Vašingtone 1934.03.25 d.
10. KALVAITIS Antanas Lietuvos konsulas JAV 1934.03.25 d.
11. VAITKUS Feliksas „Lituanikos II“ pilotas 1935.09.19 d.
12. GUSTAITIS Antanas Brigados generolas, inžinierius
13. BATEN Jean N. Zelandijos lakūnė
14. INDRIŠIŪNAS Juozas Finansų ministras, tautininkų gen. sekretorius 1939.03.26 d.
15. KARVELIS Balys Sklandytuvų konstruktorius 1990.04.07 d. konf. prot. Nr. 20
16. PESECKAS Vytautas Aviacijos veikėjas Amerikoje 1990.04.07 d. konf. prot. Nr. 20
17. JASIŪNAS Edmundas Amerikos lietuvių aviacijos veikėjas, istorikas 1990.04.07 d. konf. prot. Nr. 20
18. POŽERSKIS Pranas Sklandytojas iš Anglijos 1990.04.07 d. konf. prot. Nr. 20
19. STANAITIS Simas Aviacijos veteranas, vienas pirmųjų lietuvos lakūnų 1990.04.07 d. konf. prot. Nr. 20
20. KARPAVIČIUS Antanas LASF prezidentas, LAK gen. sekretorius 1990.12.16 d. prot. Nr. 29
21. AŠMENSKAS Viktoras LAK gen. Sekretorius, aviacijos veteranas 1991.09.29 d. konf. prot.
22. BRUNDZIENĖ Janina Parašiutų sporto rekordininkė, čempionė, trenerė 1996.02.24 d. prot. Nr. 1
23. HORODNIČIŪTĖ Ona-Marija Parašiutų sporto federacijos prezidentė, sporto veteranė 1996.02.24 d. prot. Nr. 1
24. ARBAČIAUSKAS Antanas Sklandytojas, žurnalo „Lietuvos sparnai“ redaktorius 1996.02.24 d. prot. Nr. 1
25. SPEIČYS Anatolijus Pirmasis LASF prezidentas 1997.03.01 d. konf. prot.
26. MIKUTIS Antanas Lietuvos aviacijos veteranų pirmininkas 1997.03.01 d. konf. prot.
27. ČEPULIS Jonas Aviacijos muziejaus kūrimo pradininkas 1997.03.01 d. konf. prot.
28. JONUŠAS Aleksandras KaunoASK viršininkas, Prienų ESAG direktorius 1997.03.01 d. konf. prot.
29. KAVALIAUSKAS Jonas Lakūnas-instruktorius 1997.03.01 d. konf. prot.
30. JUKNIUS Jonas Lakūnas, perskridęs Atlantą 1997.03.01 d. konf. prot.
31. STANAITIS Jurgis LAK prezidentas 2002.12.07 d. konf. prot.
32. BALČIŪNAS Jonas Aviacijos istorikas 2002.12.07 d. konf. prot.
33. INTA Klemas LAK prezidentas 2003.12.13 d. konf. prot.
34. KENSGAILA Vladas „Lituanica“ replikos autorius 2003.12.13 d. konf. prot.
35. UNIKAUSKAS Antanas LAK prezidentas, LAK gen. sekretorius 2004.12.11 d. konf. prot.
36. KRYŽANAUSKAITĖ Elena- Algimanta Sklandytoja, aviacijos veteranė 2004.12.11 d. konf. prot.
37. BIRŽIŠKIS Jonas 2006.01.21 d. konf. prot.
38. KARMONAS Viktoras Aviamodeliavimo instruktorius 2006.01.21 d. konf. prot.
39. BOBELIS Kazys 2006.01.21 d. konf. prot.
40. BRAZAUSKAS Zenonas 2009.01.24 d. konf. prot. Nr. 1
41. LUKŠYS Saulius 2009.01.24 d. konf. prot. Nr. 1
42. MURZA Stasys 2009.01.24 d. konf. prot. Nr. 1
43. VENSKUS Gediminas 2009.01.24 d. konf. prot. Nr. 1
44. ZARONSKIS Bronius 2009.01.24 d. konf. prot. Nr. 1
45 SKURDENIS Algimantas 2012.01.28 konf. prot. Nr. 1
46 KAIRYS Jurgis 2012.01.28 konf. prot. Nr. 1
47 DRUPAS Vladas 2013 konf. prot. Nr. 1

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section admin_label=“Section“ fullwidth=“off“ specialty=“off“ transparent_background=“off“ background_color=“#1f1f1f“ allow_player_pause=“off“ inner_shadow=“off“ parallax=“off“ parallax_method=“off“ padding_mobile=“off“ make_fullwidth=“off“ use_custom_width=“off“ width_unit=“on“ make_equal=“off“ use_custom_gutter=“off“ custom_padding=“18px||25px|“][et_pb_row admin_label=“Row“ make_fullwidth=“off“ use_custom_width=“off“ width_unit=“on“ use_custom_gutter=“off“ padding_mobile=“off“ allow_player_pause=“off“ parallax=“off“ parallax_method=“off“ make_equal=“off“ parallax_1=“off“ parallax_method_1=“off“ parallax_2=“off“ parallax_method_2=“off“ parallax_3=“off“ parallax_method_3=“off“ column_padding_mobile=“on“ disabled=“off“ disabled_on=“on|on|off“ parallax_4=“off“ parallax_method_4=“off“ padding_left_2=“150px“ padding_left_3=“120px“][et_pb_column type=“1_4″][et_pb_text admin_label=“Text“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ use_border_color=“off“ border_color=“#e00479″ border_style=“solid“ text_text_color=“#e4e8eb“ custom_margin=“|-190px||“ border_width=“4px“]

Rekvizitai

Lietuvos Aeroklubas
Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Kaštonų g. 4-7, LT – 01107, Vilnius
A/s LT627044060000181342 AB SEB bankas

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=“1_4″][et_pb_blurb admin_label=“Blurb“ title=“Organizacija“ url_new_window=“off“ use_icon=“off“ icon_color=“#2ea3f2″ use_circle=“off“ circle_color=“#2ea3f2″ use_circle_border=“off“ circle_border_color=“#2ea3f2″ icon_placement=“top“ animation=“top“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ use_icon_font_size=“off“ header_text_color=“#d8d8d8″ body_text_color=“#d8d8d8″ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“ body_line_height=“1em“ header_line_height=“1.7em“ custom_margin=“|-150px||“]

Istorija

Federacija

Aeroklubai

Kontaktai

Sena svetainė

[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type=“1_4″][et_pb_blurb admin_label=“Blurb“ title=“Veikla“ url_new_window=“off“ use_icon=“off“ icon_color=“#2ea3f2″ use_circle=“off“ circle_color=“#2ea3f2″ use_circle_border=“off“ circle_border_color=“#2ea3f2″ icon_placement=“top“ animation=“top“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ use_icon_font_size=“off“ header_text_color=“#d8d8d8″ body_text_color=“#d8d8d8″ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“ body_line_height=“1em“ header_line_height=“1.7em“ custom_margin=“|-50px||“]

Licencijos

Apdovanojimai

Antidopingas

Dokumentai

[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type=“1_4″][et_pb_blurb admin_label=“Blurb“ url_new_window=“off“ use_icon=“off“ icon_color=“#2ea3f2″ use_circle=“off“ circle_color=“#2ea3f2″ use_circle_border=“off“ circle_border_color=“#2ea3f2″ image=“http://aeroclub.lt//wp-content/uploads/2016/05/Fia-logo.jpg“ icon_placement=“top“ animation=“top“ background_layout=“light“ text_orientation=“left“ use_icon_font_size=“off“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“] [/et_pb_blurb][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=“Row“ make_fullwidth=“off“ use_custom_width=“off“ width_unit=“on“ use_custom_gutter=“off“ padding_mobile=“off“ allow_player_pause=“off“ parallax=“off“ parallax_method=“off“ make_equal=“off“ parallax_1=“off“ parallax_method_1=“off“ parallax_2=“off“ parallax_method_2=“off“ parallax_3=“off“ parallax_method_3=“off“ column_padding_mobile=“on“ disabled=“off“ disabled_on=“|off|on“][et_pb_column type=“4_4″][et_pb_text admin_label=“Text“ background_layout=“light“ text_orientation=“center“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“ text_text_color=“#e4e8eb“]

Rekvizitai

Lietuvos Aeroklubas
Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Kaštonų g. 4-7, LT – 01107, Vilnius
A/s LT627044060000181342 AB SEB bankas

[/et_pb_text][et_pb_blurb admin_label=“Blurb“ title=“Organizacija“ url_new_window=“off“ use_icon=“off“ icon_color=“#2ea3f2″ use_circle=“off“ circle_color=“#2ea3f2″ use_circle_border=“off“ circle_border_color=“#2ea3f2″ icon_placement=“top“ animation=“top“ background_layout=“light“ text_orientation=“center“ use_icon_font_size=“off“ header_text_color=“#d8d8d8″ body_text_color=“#d8d8d8″ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“ body_line_height=“1em“ header_line_height=“1.7em“]

Istorija

Federacija

Aeroklubai

Kontaktai

Sena svetainė

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=“Blurb“ title=“Veikla“ url_new_window=“off“ use_icon=“off“ icon_color=“#2ea3f2″ use_circle=“off“ circle_color=“#2ea3f2″ use_circle_border=“off“ circle_border_color=“#2ea3f2″ icon_placement=“top“ animation=“top“ background_layout=“light“ text_orientation=“center“ use_icon_font_size=“off“ header_text_color=“#d8d8d8″ body_text_color=“#d8d8d8″ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“ body_line_height=“1em“ header_line_height=“1.7em“]

Licencijos

Apdovanojimai

Antidopingas

Dokumentai

[/et_pb_blurb][et_pb_blurb admin_label=“Blurb“ url_new_window=“off“ use_icon=“off“ icon_color=“#2ea3f2″ use_circle=“off“ circle_color=“#2ea3f2″ use_circle_border=“off“ circle_border_color=“#2ea3f2″ image=“http://aeroclub.lt//wp-content/uploads/2016/05/Fia-logo.jpg“ icon_placement=“top“ animation=“top“ background_layout=“light“ text_orientation=“center“ use_icon_font_size=“off“ use_border_color=“off“ border_color=“#ffffff“ border_style=“solid“] [/et_pb_blurb][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]