Lietuvos aeroklubas – Lietuvos aeroklubo neeilinė rinkiminė konferencija
No comments yet

Lietuvos aeroklubo neeilinė rinkiminė konferencija

2020 m. balandžio 25 d. 11 val. įvyks Lietuvos aeroklubo neeilinė rinkiminė konferencija! Ji vyks nuotoliniu būdu per ZOOM programą.

Norintiems dalyvauti konferencijoje dėl registracijos prašome kreiptis el. paštu info@aeroclub.lt iki balandžio 23 d. Jums bus atsiųsta nuoroda su paaiškinimu kaip prisijungti prie nuotolinės konferencijos.

LIETUVOS AEROKLUBO NEEILINĖS ATASKAITINĖS-RINKIMINĖS KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ

2020 m. balandžio 25 d. 11 val., nuotoliniu būdu per ZOOM programą

 1. Konferencijos organų rinkimai:
  • LAK konferencijos pirmininko rinkimai,
  • Sekretoriato rinkimai,
  • Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
 2. Konferencijos darbotvarkės svarstymas.
 3. LAK prezidento ataskaitinis pranešimas. Ataskaitos tvirtinimas.
 4. LAK revizijos komisijos pranešimas. Ataskaitos ir metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
 5. Įgaliojimas toliau eiti revizijos ir etikos komisijų narių pareigas.
 6. LAK prezidento rinkimai:
  • Kandidatų iškėlimas,
  • Kandidatų pasisakymai ir atsakymai į klausimus,
  • LAK prezidento rinkimai.
 7. LAK tarybos rinkimai
 8. Kiti klausimai