Lietuvos aeroklubas 2018 metais gavo 171 696 eurų didelio meistriškumo sporto programos įgyvendinimui.

Lietuvos aeroklubo administravimo išlaidoms skirta 49554 eurų.

2019 m. didelio meistriškumo sporto programa