Joomla Slide Menu by DART Creations
Klaida
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response

LIETUVOS AVIAMODELIŲ SPORTO FEDERACIJA

Po 1990 metų aviamodelių sporto plėtra pradėjo rūpintis Lietuvos aviamodelių sporto federacija (LASF).

Federacijos nariai yra aviamodelių sporto klubai, turintys juridinio nario statusą,  ir sekcijos, būreliai Švietimo ir mokslo ministerijos mokyklose, jaunųjų technikų stotyse − neturintys juridinio nario statuso.

LASF koordinuoja klubų ir būrelių veiklą, varžybų planavimą, vykdymo organizavimą, rūpinasi aviamodeliuotojų kvalifikacijos ugdymu.

Nuo 1991 metų atsivėrė galimybės užmegzti ryšius su kitų šalių aviamodeliuotojais, o 1992 m. Lietuvos aeroklubui sugrįžus į FAI narių šeimą, Lietuvos aviamodelių sporto federacija tapo visateise FAI Aviamodelių sporto komisijos (CIAM – Commission Internationale d'Aéro-Modélisme) nare. Galimybės dalyvauti Europos ir pasaulio čempionatuose, pasaulio taurių varžybose skatino domėtis aviamodelių sportu tarptautiniu lygiu, ugdyti sportininkų kvalifikaciją.

Lietuvoje LASF puoselėja ir plėtoja aviamodelių ir raketų modelių sportą.

Aviamodelių kategorijos: laisvo skridimo, kordiniai, radijo bangomis valdomi modeliai, modeliai kopijos ir radijo bangomis valdomi modeliai su elektros varikliu.

Raketų modeliai: aukščio raketų, aukščio raketų su standartiniu kroviniu, raketų leidimosi su parašiutu trukmės, skridimo trukmės raketoplanų modeliai, leidimosi trukmės su juosta raketų modeliai ir išsilaikymo ore rotoriniai modeliai.

Respublikoje kasmet rengiami čempionatai aviamodeliais ir raketų modeliais, taurių varžybos, regioninės aviamodelių sporto varžybos. Rengiami FAI aviamodelių sporto komisijos koordinuojami pasaulio taurių „Baltic cup“ ir Antano Gustaičio taurės raketų modeliais varžybų etapai. Pasaulio taurių varžybose gausiai dalyvauja ir respublikos sportininkų.

Lietuvos sportininkai, dalyvaudami 1990−2010 metais Pasaulio aviacijos sporto žaidynėse, Europos ir pasaulio čempionatuose, pasaulio taurių varžybose, tapo asmeninėje ir komandų įskaitų čempionais.

1996 m Vladimiras Mosinas pirmasis Lietuvoje Pasaulio taurės laimėtojas.

2000 m. Pasaulio čempionatas kordiniais modeliais, Gyula, Vengrijoje, A. Rastenis tapo Pasaulio vicečempionas koordiniais modeliais F2D klasėje.

2003 metais Europos čempionatas oro kautynių modeliais, Rouille, Prancūzijoje, A. Rastenis tapo Europos čempionu.

G. Šablinskas, N. Žukauskas, L. Pečkys ir A. Rastenis. (iš Nerijaus Žukausko archyvo).

2006 metai, Pasaulio čempionatas Baikonuras, Rusija.  S-9-A klasėje: Renatas Petkevičius trečias.

Renatas Petkevičius trečias (Maksimo Timofejevo nuotrauka)

2007 metai, Europos čempionatas Košica, Slovakija. Lietuvos kosminio modeliavimo komanda užėmė 3 vietą - Maksim Timofejev, Jurgis Strazdas, Eugenijus Guobys. Šiose varžybose Maksim Timofejev laimėjo antrą vietą S-9-A klasėje.


Maksim Timofejev, Jurgis Strazdas, Eugenijus Guobys (Maksimo Timofejevo nuotrauka)

2008 metai,  Pasaulio čempionatas Lleida, Ispanija. Maksim Timofejev tapo pasaulio čempionu S-9-A klasėje.

Maksim Timofejev - Pasaulio čempionas (Maksimo Timofejevo nuotrauka)

2009 m. Italijoje, Turine vykusiose Pasaulio oro žaidynėse radijo valdomų modelių F6A (artistinis akrobatinis skraidymas) klasėje tapo pasaulio čempionu, o F6B (akrobatinis skraidymas pagal muziką) klasėje užėmė 3 vietą.

D. Paužuolis ant aukščiausios apdovanojimų pakylos (iš D. Paužuolio archyvo) 

Lietuvos aviamodelių sporto federacijos prezidentai:

Saulius LUKŠYS (1990–1992)

Andrius BUKAUSKAS (nuo 1993 iki šiol)

Lietuvos aviamodelių sporto raida išsamiai nušviesta S. Lukšio knygoje „Aviamodelių sportas Lietuvoje 1935–2010 metai“.

NAUJIENLAIŠKIS