Joomla Slide Menu by DART Creations
Klaida
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response

LIETUVOS AEROKLUBAS

SPORTINIŲ LICENCIJŲ TAISYKLĖS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Šios taisyklės nustato sportinių licencijų, pratęsimo, atnaujinimo, galiojimo sustabdymo bei nutraukimo sąlygas ir tvarką.
 2. Sportines licencijas sportininkams išduoda Lietuvos aeroklubas (toliau vadinama – LAK) (FAI Sporting Licences - General Section Chapter 8).
 3. Šiuose taisyklėse vartojamos sąvokos:

FAI ( Fédération Aéronautique Internationale) – Tarptautinė Aeronautikos Federacija.

Sportinė licencija (SL) – dokumentas, suteikiantis jos savininkui atstovauti tam tikrą sporto šaką FAI I Kategorijos, II Kategorijos bei kituose FAI sporto renginiuose. SL turėtojas turi teisę dalyvauti gerinant FAI rekordus.

Disciplina – atitinkama aviacijos sporto šaka, kurią kultivuoja sportininkas.


II. LICENCIJŲ IŠDAVIMAS IR PRATĘSIMAS

4. SL išduodamos šių aviacijos sporto / technikos šakų (federacijų) pilotams:

4.1. Akrobatinio skraidymo pilotams – AEROBATICS;

4.2. Aviamodelių sporto pilotams – AEROMODELLING;

4.3. Aviakonstruktorių / eksperimentinių orlaivių pilotams - AMATEUR BUILT AND EXPERIMENTAL AIRCRAFT;

4.4. Lengevesnių už orą orlaivių pilotams – BALLOONING;

4.5. Bendrosios aviacijos pilotams – GENERAL AVIATION;

4.6. Sklandymo sporto pilotams – GLIDING;

4.7. Skraidyklių ir parasparnių sporto pilotams – HANG GLIDING & PARAGLIDING;

4.8. Ultralengvųjų orlaivių pilotams – MICROLIGHT & PARAMOTORS;

4.9. Parašiutų sporto sportininkams – PARACHUTING;

5. Reikalavimus licencijuojamiems aviacijos sportininkams nustato LAK.
6. Licencijos formą ir turinį nustato LAK, atsižvelgdama į tarptautinius FAI reikalavimus.
7. Pretendentai, pageidaujantys gauti atitinkamą SL privalo:

7.1.   pateikti LAK patvirtintos formos prašymą (PRIEDAS 1);

7.2.   pateikti asmens nuotrauką;

7.3.   sumokėti nustatytą rinkliavą;

7.4.   pateikti atitinkamos disciplinos galiojančią nacionalinę licenciją (negalioja aviamodelių sporto pilotams).

8. LAK gali neišduoti licencijos, jeigu kandidatas:

8.1.   neįvykdė šių nuostatų 7 punkto reikalavimų.

9. Pretendentai, pageidaujantys pratęsti SL galiojimo laiką, privalo pateikti LAK šiuos dokumentus:

9.1.   atitinkamos disciplinos galiojančią nacionalinę licenciją (negalioja aviamodelių sporto pilotams);

9.2.   sumokėti nustatytą rinkliavą.

10. LAK gali neišduoti licencijos, jeigu kandidatas:

11.  neįvykdė šių nuostatų 9 punkto reikalavimų.

12.  Siekiant sutrumpinti licencijų išdavimo formalumus pretendentas turi bent prieš vieną darbo dieną informuoti LAK apie savo pageidavimą gauti norimą licenciją, nurodant atvykimo į LAK būstinę datą el. paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba tel. + 370 5 212 3920.


III. LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

13.  FAI ir LAK turi teisę sustabdyti arba nutraukti Sportinės licencijos galiojimą, jeigu jos savininkas:

13.1. nesilaikė FAI sporto kodekso ir kitų teisės aktų nustatytų skrydžių saugos bei aviacijos saugumo reikalavimų.


IV. LICENCIJŲ APSKAITA IR DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

14.  LAK privalo vesti išduotų / pratęstų licencijų registravimo žurnalą, kuriame įrašomas licencijos savininko vardas, pavardė, išduotos / pratęstos licencijos numeris, disciplina ir gavėjo parašas.

15.  LAK užveda kiekvieno SL savininko elektroninę bylą kompiuteryje, kurioje laikomi visi duomenys, susiję su SL savininku. Dokumentai yra konfidencialūs ir gali būti prieinami tik LAK darbuotojams. Bylos turi būti patikimai saugomos.

______________

Attachments:
Download this file (Sportines licencijos_b.doc)NUOSTATAI IR PRASYMAS54 Kb


 

NAUJIENLAIŠKIS