Lietuvos vaikų sklandymo asociacija, LVSA
Prezidentas – Vytautas Kašėta
Įmonės kodas: 191952516
Pociūnų k., LT-59327 Prienų r.,
vytautas@kaseta.lt

Sovietų okupacijos metais Lietuvoje vaikų pradiniu aviaciniu mokymu rūpinosi aviacijos technikos sporto klubai. Jaunųjų aviatorių mokyklose buvo rengiama pamaina, ugdomi gabūs aviacijos sportui jaunuoliai. Jų veiklą koordinavo Lietuvos aviacijos sporto federacijos Darbo su jaunaisiais aviatoriais taryba. Jos pirmininkas – Raimondas Zaluba.

Atkūrus Lietuvos aeroklubą, jaunųjų aviatorių mokymas vykdomas dviem kryptimis: Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtoje Kėdainių Br. Oškinio vaikų aviacijos mokykloje, kuri apjungė 6 mokyklas, esančias sklandymo aeroklubuose, ir 1998 m. įsikūrusioje Lietuvos vaikų sklandymo sporto asociacijoje, kurios nariai – visuomeninių organizacijų principu veikiantys įregistruoti vaikų sklandymo sporto klubai: Vilniaus jaunųjų aviatorių klubas „Sparnai“, Kauno AK, vaikų sklandymo mokyklos, Valenčiūnų AK. Asociacija plėtoja vaikų sklandymo sportą, koordinuoja mokyklų darbą, rengia ir įgyvendina pradinio mokymo programas, organizuoja vaikų sklandymo stovyklas, Vytauto Pakarsko taurės ir kitas varžybas, rūpinasi vaikų sklandymo saugumu. Asociacija naudojasi Pociūnų aerodromo materialine baze ir Lietuvos sklandymo sporto federacijos parama.

Lietuvos vaikų sklandymo asociacija yra Lietuvos aeroklubo juridinis narys.

Lietuvos vaikų sklandymo asociacijos vadovai:

Arvydas VAICEKAUSKAS (1998–1999)
Antanas UNIKAUSKAS (1999–2009.02)
Igoris BYKOVAS (nuo 2009.09-2015)
Vytautas Kašėta (nuo 2015 iki šiol)