Dariaus ir Girėno medalis

Apie medalį

Ruošiantis minėti S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinio skrydžio 60-tąsiais metines, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993.01.30 d. nutarimu Nr. 44 patvirtinta S. Dariaus ir S. Girėno metų ir Pasaulio lietuvių vienybės dienos minėjimo renginių organizavimo vyriausybinė komisija pritarė, kad būtų inicijuotas Dariaus ir Girėno medalio įsteigimas ir juo apdovanojami asmenys už didelius nuopelnus Lietuvos aviacijai.

Kuriant medalio projektą, skulptorių Petrą Garšką konsultavo aviatoriai Viktoras Ašmenskas ir Vytautas Peseckas. Lietuvos aeroklubas dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Dariaus ir Girėno medalio įsteigimo ir Lietuvos ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų įstatymo pakeitimo ir papildymo“.

Medalis įsteigtas 1993 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-196 „Dėl Dariaus ir Girėno medalio įsteigimo bei Lietuvos Respublikos ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų įstatymo pakeitimo ir papildymo“.

Dariaus ir Girėno medalis Lietuvos valstybės apdovanojimas, skiriamas pagerbti asmenims, ypač nusipelniusiems Lietuvos aviacijai. Dariaus ir Girėno medaliu apdovanojami Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių piliečiai, taip pat asmenys be pilietybės. Dariaus ir Girėno medaliu paprastai apdovanojama Stepono Dariaus Stasio Girėno 1933 m. skrydžio per Atlantą metinių proga.

Dariaus ir Girėno medalis yra bronzinis, apskritas. Priekinės medalio pusės krašte yra 1,5 mm pločio ir 0,5 mm aukščio briauna. Medalyje yra reljefinis Stepono Dariaus ir Stasio Girėno galvų atvaizdas ir aplink įrašas „Darius ir Girėnas“. Kitos medalio pusės krašte yra tokia pat kaip ir priekinėje pusėje briauna. Per centrą, Dariaus ir Girėno maršrutus žyminčių kontinentų silueto fone, įrašas „1933 07 15-17 Už nuopelnus Lietuvos aviacijai“. Medalio kaspinas žydras su dviem žaliomis juostelėmis. Medalio pakaitas yra medalio kaspino spalvų juostelė.

Dariaus ir Girėno medaliu apdovanojama šio medalio komisijos teikimu. Komisiją sudaro ordinų kancleris, susisiekimo ministras, krašto apsaugos ministras ir 2 nariai, kuriuos paskiria ordinų kancleris. Netekti Dariaus ir Girėno medalio galima tik teismo sprendimu.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1993 m. liepos 14 d. dekretu Nr. 100 Dariaus ir Girėno medaliu apdovanoti pirmieji 24 asmenys. Iki 2002 metų imtinai Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanoti 106 asmenys.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1993 m. liepos 14 d. dekretu Nr. 100 Dariaus ir Girėno medaliu apdovanoti pirmieji 24 asmenys. Iki 2002 metų imtinai Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanoti 106 asmenys.

2001 m. pabaigoje Lietuvos aviatorius pasiekė nemaloni žinia, kad Prezidentas Valdas Adamkus pateikė Seimui Valstybės apdovanojimų įstatymo projektą, kuriame siūloma atsisakyti Lietuvos nepriklausomybės, Sausio 13-tosios atminimo, DARIAUS ir GIRĖNO medalių, nes atkurtai Lietuvai nusipelnę asmenys juos jau yra gavę.

Lietuvos aviatoriai su tokiu siūlymu sutikti negalėjo ir 2001.12.22 d. inicijavo kreipimąsi į J. E. Respublikos Prezidentą Valdą Adamkų ir į Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką dėl Dariaus ir Girėno medalio išsaugojimo ateities kartoms.

Nauju Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymu Dariaus ir Girėno medalis išsaugotas, tačiau juo apdovanojimas pavestas Lietuvos krašto apsaugos ir Lietuvos susisiekimo ministrams.

Apdovanotam Dariaus ir Girėno medaliu asmeniui įteikiamas medalis, jo pakaitas ir krašto apsaugos ar susisiekimo ministro pasirašytas ir antspaudu patvirtintas medalio liudijimas.

Respublikos krašto apsaugos ministro ir susisiekimo ministro gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-1346/3-672 patvirtintas Dariaus ir Girėno medalio Statutas.

LR krašto apsaugos ministro ir LR susisiekimo ministro 2005 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1487/3-502 „Dėl teikimų apdovanoti Dariaus ir Girėno medaliu tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas teikimų apdovanoti Dariaus ir Girėno medaliu tvarkos aprašas.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apdovanojimai

Apdovanojimų kategorijos

Apdovanojimų kategorijos

Lietuvos aeroklubas naudojasi teise teikti siūlymus dėl aviacijos sporto organizacijų, sporto organizatorių, sportininkų, trenerių, aviacijos specialistų apdovanojimo Kūno kultūros ir sporto departamento apdovanojimais už didelį indėlį plėtojant aviacijos sportą Lietuvoje.

Teikimai apdovanoti sporto organizacijas ar asmenis siunčiami pažymint organizacijų veiklos ar asmenų jubiliejines datas arba už konkrečius aukštus pasiekimus Europos ir pasaulio čempionatuose.

Rašte dėl apdovanojimo išsamiai aprašoma kandidato organizacinė-sportinė veikla, indėlis plėtojant konkrečią aviacijos sporto šaką, asmeniniai nuopelnai ir sportiniai rezultatai.

Raštas dėl apdovanojimo su išsamiu kandidato veiklos ir nuopelnų aprašymu teikiamas KKSD generalinio direktoriaus vardu prieš 5 dienas iki jubiliejaus ar kitos progos. Apdovanojimą iškilmingoje aplinkoje įteikia KKSD generalinis direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

Atsižvelgdamas į teikiamo kandidato nuopelnus, Kūno kultūros ir sporto departamentas taiko šias apdovanojimų kategorijas

Specialus apdovanojimas

Lietuvos nusipelniusio trenerio ženklas.


Vienetiniai proginiai apdovanojimai

sveikinimo adresas, plaketė, dekoratyvinė lėkštė, vaza, skulptūra, meno kūrinys ir kt., teikiami sporto ir kitoms organizacijoms metinių proga. Siūlymus teikia KKSD skyriai.


Žyminiai ženklai

padėkos raštas, atminimo medalis, padėkos medalis, KKSD reprezentacinis prizas ir kt., teikiami kūno kultūros ir sporto specialistams, tarptautinių sporto organizacijų atstovams ir kt. asmenims. Siūlymus teikia šalies sporto federacijos, sąjungos, asociacijos, šalies savivaldybių sporto padaliniai, KKSD skyriai.


Medalis „Už sporto pergales“

teikiamas sportininkams, treneriams, mokslo, medicinos darbuotojams, vadybininkams, prisidėjusiems rengiant aukšto meistriškumo sportininkus. Apdovanojimai teikiami iškovojus aukštas vietas pasaulio, Europos čempionatuose. Siūlymus teikia šalies sporto federacijos, sąjungos, asociacijos, tarpininkauja KKSD Sporto strategijos ir Kūno kultūros strategijos (neįgaliųjų sportas) skyriai.


Aukso, sidabro, bronzos medalis „Už nuopelnus Lietuvos sportui“

teikiamas kūno kultūros ir sporto specialistams ir kitiems Lietuvos ir užsienio asmenims asmeninių jubiliejų progomis už kūno kultūros ir atskirų sporto šakų plėtrą Lietuvoje. Siūlymus teikia šalies sporto federacijos, sąjungos, asociacijos, šalies savivaldybių sporto padaliniai, centrinės nevyriausybinės sporto organizacijos, tarpininkauja KKSD Sporto strategijos ir Kūno kultūros strategijos skyriai. Sprendimą priima KKSD vadovybė.


Sporto garbės kryžius

teikiamas kūno kultūros ir sporto specialistams ir kitiems Lietuvos ir užsienio asmenims asmeninių jubiliejų progomis už žymų indėlį plėtojant kūno kultūrą ir sportą Lietuvoje. Siūlymus teikia šalies sporto federacijos, sąjungos, asociacijos, šalies savivaldybių sporto padaliniai, centrinės nevyriausybinės sporto organizacijos, tarpininkauja KKSD Sporto strategijos ir Kūno kultūros strategijos skyriai. Sprendimą priima KKSD vadovybė.


Sporto garbės komandoro ženklas

teikiamas kūno kultūros ir sporto specialistams ir kitiems Lietuvos ir užsienio asmenims, valstybės vadovams asmeninių jubiliejų progomis ir už labai didelį indėlį plėtojant kūno kultūrą ir sportą Lietuvoje. Siūlymus teikia šalies sporto federacijos, sąjungos, asociacijos, šalies savivaldybių sporto padaliniai, centrinės nevyriausybinės sporto organizacijos, tarpininkauja KKSD Sporto strategijos ir Kūno kultūros strategijos skyriai. Sprendimą priima KKSD vadovybė.


Antro laipsnio ordinas „Už nuopelnus Lietuvos sportui“

teikiamas kūno kultūros ir sporto specialistams, kitiems Lietuvos ir užsienio šalių asmenims, valstybės vadovams už ypatingai didelį indėlį plėtojant kūno kultūrą ir sportą Lietuvoje. Siūlymus teikia šalies sporto federacijos, sąjungos, asociacijos, šalies savivaldybių sporto padaliniai, centrinės nevyriausybinės sporto organizacijos. Sprendimą priima KKSD generalinis direktorius.


Pirmo laipsnio ordinas su grandine „Už nuopelnus Lietuvos sportui“

teikiamas kūno kultūros ir sporto specialistams, kitiems Lietuvos ir užsienio šalių asmenims, valstybės vadovams už ypatingus nuopelnus kuriant ir plėtojant Lietuvos sporto sistemą. Sprendimą priima KKSD generalinis direktorius.

Tarptautinės aeronautikos federacijos (FAI) apdovanojimai

Apdovanojimų aprašas

Apdovanojimų aprašas

1992 m. Lietuvos aeroklubas atkūrė savo narystę Tarptautinėje aeronautikos federacijoje (FAI). Prasidėjo tiesioginiai kontaktai sporto plėtros ir integracijos į pasaulio aviacijos sporto sistemą klausimais. Imta rūpintis dėl LAK juridinių ir fizinių narių skatinimo FAI apdovanojimais už nuopelnus aviacijos sportui.

Pagal FAI apdovanojimų tvarką Lietuvos aeroklubas gali kartą metuose teikti siūlymą apdovanoti sporto organizaciją FAI bendraisiais apdovanojimais arba specialiaisiais apdovanojimais už atskirų aviacijos sporto šakų nuopelnus.

Pagal nusistovėjusią tvarką Lietuvos aeroklubas teikia kandidatūras apdovanoti bendraisiais apdovanojimais: „Grupiniu garbės diplomu“ (FAI „Diplôme d’Honneur de Groupe“ ir fizinį asmenį Polio Tisandjė diplomu (FAI Diplôme Paul Tissandier).

FAI Grupiniu garbės diplomu apdovanojama organizacija, aktyviai prisidėjusi prie aviacijos arba astronautikos plėtros.

FAI Polio Tisandjė diplomu apdovanojamas asmuo, nusipelnęs aviacijos ir ypač sportinės aviacijos plėtrai. 2023 m. šiuo diplomu įvertintas Donatas Paužuolis.

Už gyvenimo pasiekimus FAI Sporto legendos medaliu apdovanoti: Maksimas Timofejevas (2023 m.)

Už nuopelnus aviacijos sporte FAI Air Sport Medal buvo įvertinti šie Lietuvos aviatoriai: Viktoras Ašmenskas (padėkos medalis „En témoignage de gratitude“, 1995, Nr. 107), Zenonas Brazauskas (1997, Nr. 142), Algimantas Žentelis (2004, Nr. 269), Eglė Paužuolienė (2023, Nr. 779).

Lietuvos aeroklubo apdovanojimai

Apdovanojimų kategorijos

Apdovanojimų kategorijos

Sportininkų, trenerių, specialistų, sporto vadovų ir rėmėjų apdovanojimas už aukštus sportinės bei organizacinės veiklos rezultatus yra svarus jų nuopelnų pripažinimas, skatinantis aktyviai dalyvauti aviacijos sporte.

Aviacijos sporte taikomi kelių lygių apdovanojimai.

Aviacijos sporto klubai ir federacijos skatina ir apdovanoja klubų ar federacijų fizinius bei juridinius narius už ženklų indėlį plėtojant aviacijos sportą, už aukštus sporto rezultatus respublikos ir tarptautinėse varžybose.

Lietuvos aeroklubo sportininkai, treneriai, aviacijos sporto organizatoriai, juridiniai LAK nariai ir aviacijos sporto rėmėjai už nuopelnus plėtojant aviacijos sportą Lietuvoje apdovanojami:

  • Sveikinimo adresupadėkos raštupadėka, vardiniu prof. Zigmo Žemaičio diplomu;
  • Lietuvos aeroklubo aukso medaliu už nuopelnus aviacijos sportui;
  • Lietuvos rekordininko medaliu ir ženkliuku už pasiektus sporto rekordus;
  • Lietuvos aeroklubo aukso, sidabro ir bronzos medaliu už pirmą-antrą-trečią vietas, užimtas Lietuvos čempionatų finaluose;
  • Lietuvos aeroklubo Garbės ženklu: Trečiojo, Antrojo ir Pirmojo laipsnio.Siūlymus apdovanoti LAK apdovanojimais teikia federacijos, klubai, aviacijos sporto kitos organizacijos.LAK teikia juridinių ir fizinių asmenų kandidatūras apdovanoti Tarptautinės aeronautikos federacijos (FAI) apdovanojimo diplomais ir ženklais. 

Apdovanoti asmenys

Garbės prezidentai

Garbės prezidentai
LR Prezidentas Antanas Smetona
LR Prezidentas Antanas SmetonaLAK garbės pirmininkas
1928 04 24 d. Visuotinis LAK narių susirinkimas išrinko LAK Garbės Pirmininku
Vytautas Landsbergis
Vytautas LandsbergisLAK garbės pirmininkas
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas
1991 m. rugsėjo 29 d. LAK konferencija išrinko LAK Garbės Pirmininku

LAK garbės nariai

LAK garbės nariai

LAK garbės nariai

Eil. Nr.PAVARDĖ ir vardasPareigosVardo suteikimo data (LAK konferencijos data)
01 WRIGHT‘as Orvilis Pirmo pasaulyje lėktuvo kūrėjas 1928.03.24 d
02 LANDSBERGIS-Žemkalnis Vytautas Inž. architektas, D/G paminklo Soldine 1934.03.25 d
03 ŽEMAITIS Zigmas Profesorius, LAK pirmininkas 1938.03.28 d
04 KALVAITIS Antanas Lietuvos konsulas JAV  
05 DARIUS Steponas Atlanto nugalėtojas  
06 GIRĖNAS Stasys Atlanto nugalėtojas  
07 PUNDZEVIČIUS Stasys Divizijos generolas, Karo aviacijos viršininkas 1934.03.25 d
08 BALUTIS Bronius Kazys Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ministeris Londone 1934.03.25 d
09 ŽADEIKIS Povilas Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ministeris Vašingtone 1934.03.25 d
10 KALVAITIS Antanas Lietuvos konsulas JAV 1934.03.25 d
11 VAITKUS Feliksas „Lituanikos II“ pilotas 1935.09.19 d
12 GUSTAITIS Antanas Brigados generolas, inžinierius  
13 BATTEN Jean N. Zelandijos lakūnė  
14 INDRIŠIŪNAS Juozas Finansų ministras, tautininkų gen. sekretorius 1939.03.26 d
15 KARVELIS Balys Sklandytuvų konstruktorius 1990.04.07 d
16 PESECKAS Vytautas Aviacijos veikėjas Amerikoje 1990.04.07 d
17 JASIŪNAS Edmundas Amerikos lietuvių aviacijos veikėjas, istorikas 1990.04.07 d
18 POŽERSKIS Pranas Sklandytojas iš Anglijos 1990.04.07 d
19 STANAITIS Simas Aviacijos veteranas, vienas pirmųjų Lietuvos lakūnų 1990.04.07 d
20 KARPAVIČIUS Antanas LASF prezidentas, LAK gen. sekretorius 1990.12.16 d
21 AŠMENSKAS Viktoras LAK gen. sekretorius, aviacijos veteranas 1991.09.29 d
22 BRUNDZIENĖ Janina Parašiutų sporto rekordininkė, čempionė, trenerė 1996.02.24 d
23 HORODNIČIŪTĖ Ona-Marija Parašiutų sporto federacijos prezidentė, sporto veteranė 1996.02.24 d
24 ARBAČIAUSKAS Antanas Sklandytojas, žurnalo „Lietuvos sparnai“ redaktorius 1996.02.24 d
25 SPEIČYS Anatolijus Pirmasis LASF prezidentas 1997.03.01 d
26 MIKUTIS Antanas Lietuvos aviacijos veteranų pirmininkas 1997.03.01 d
27 ČEPULIS Jonas Aviacijos muziejaus kūrimo pradininkas 1997.03.01 d.
28 JONUŠAS Aleksandras Kauno ASK viršininkas, Prienų ESAG direktorius 1997.03.01 d
29 KAVALIAUSKAS Jonas Lakūnas-instruktorius 1997.03.01 d
30 JUKNIUS Jonas Lakūnas, perskridęs Atlantą 1997.03.01 d
31 STANAITIS Jurgis LAK prezidentas 2002.12.07 d
32 BALČIŪNAS Jonas Aviacijos istorikas 2002.12.07 d
33 INTA Klemas LAK prezidentas 2003.12.13 d
34 KENSGAILA Vladas „Lituanica“ replikos autorius 2003.12.13 d
35 UNIKAUSKAS Antanas LAK prezidentas, LAK gen. sekretorius 2004.12.11 d
36 KRYŽANAUSKAITĖ Elena Algimanta Sklandytoja, aviacijos veteranė 2004.12.11 d
37 BIRŽIŠKIS Jonas LR susisiekimo ministras 2006.01.21 d
38 KARMONAS Viktoras Aviamodeliavimo instruktorius ir treneris 2006.01.21 d
39 BOBELIS Kazys LR Seimo narys, Nidos sklandymo mokyklos auklėtinis 2006.01.21 d
40 BRAZAUSKAS Zenonas Vilniaus AK viršininkas, nusipelnęs treneris 2009.01.24 d
41 LUKŠYS Saulius Aviamodelių sporto federacijos prezidentas 2009.01.24 d
42 MURZA Stasys LAK prezidentas 2009.01.24 d
43 VENSKUS Gediminas Biržų AK viršininkas 2009.01.24 d
44 ZARONSKIS Bronius Panevėžio AK viršininkas 2009.01.24 d.
45 SKURDENIS Algimantas Klaipėdos sklandymo klubo viršininkas 2012.01.28 konf
46 KAIRYS Jurgis Akrobatas, sporto meistras 2012.01.28 konf
47 DRUPAS Vladas Akrobatinio skraidymo sporto meistras 2013 konf

LAK garbės ženklu apdovanotų asmenų sąrašas

I laipsnio
Ženklo Nr.DataPavardė, vardasĮsakymo Nr.
001 2009.01.19 Anatolijus Speičys 131-2009K
002 2009.01.19 Donatas Kostiukevičius  
003 2009.01.19 Antanas Karpavičius  
004 2009.01.19 Jurgis Stanaitis  
005 2009.01.28 Viktoras Ašmenskas  
006 2009.01.24 Stasys Murza LAK konfer. prot. Nr.1, p.10
007 2009 J. E. Valdas Adamkus 136-2009K
008 2009 Vytautas Landsbergis 137-2009K
009 2009 Jurgis Kairys 138-2009K
010 2009.01.19 Aviacijos muziejus (ekspozicijai) .131-2009K
 12  2012 DRUPAS Vladas  234-2012 K
14 2013 Aleksejus JELISEJAVAS 241
13 2013-02-27 Rimutis PAUŽUOLIS 005-K
15 2013-03-15 Jonas JUKNIUS 006-K
16 2013-07-03 Pranas VINICKAS 011-K
17 2013 Vladas KESNGAILA 15
21 2013 Jolanta Romanenko  2013-014-K
20 2013 Robertas Komža 2014-003-K
23 2014-03-15 Rimas Kostiuškevičius 2014-003-K
24 2015-03-21 Zigmantas Motiekaitis 2015-004-K
25 2015-06-27 Antanas Baublys 2015-007-K
26 2015-06-27 Stasys Kasparavičius 2015-007-K
27 2015-06-29 Sarpalius Algirdas 2015-007-K
19 2015-10-27 Aleksandras Jonušas 2015-009-K
18 2015-10-15 Zigmas Polinauskas 2015-009-K
28 2015-10-03 Rimvydas Maciulevičius 2015-009-K
29 2015-09-26 Giedrius Antanas Kilna 2015-009-K
30 2016-04-02 Jonas Mažintas 2016

Medaliu „Už nuopelnus aviacijos sportui apdovanotų asmenų sąrašas

Medaliu „Už nuopelnus aviacijos sportui apdovanotų asmenų sąrašas
Eil. Nr.MetaiVardas PavardėMedalio nr.
01 2002 AŠMENSKAS Viktoras 101
02 2002 BYKOVAS Igoris 102
03 2002 DRUPAS Vladas 103
04 2002 DUDAS Rimantas 104
05 2002 KANIŠAUSKAS Jarutis 105
06 2002 KENSGAILA Vladas 106
07 2002 KILNA Giedrius Antanas 107
08 2002 LEONAVIČIENĖ Janina 108
09 2002 MACIULEVIČIUS Rimvydas 109
10 2002 PETKEVIČIUS Kazimieras 110
11 2002 VENSKUS Gediminas 111
12 2002 ŽUKAUSKAS Nerijus 112
13 2002 PETREIKIS Algimantas 113
14 2003 ARBAČIAUSKAS Antanas 114
15 2003 GORA Tadeusz 115
16 2003 KARPAVIČIUS Antanas 116
17 2003 PESECKAS Vytautas 117
18 2004 KOP 118
19 2004 SMULSKIS Vladas 119
20 2004 Jan T. Karpinski B/nr
21 2005 KUZMICKAS Antanas 120
22 2005 JONUŠAS Aleksandras 121
23 2006 BLOCHA Jevgenij 122
24 2006 ZARONSKIS Bronislavas 123
25 2006 RAMANAUSKAS Liudvikas 124
26 2006 KAVALIAUSKAS Raimondas 125
27 2006 MOTIEKAITIS Zigmantas 126
28 2007 JONYS Leonas 127
29 2007 SKURDENIS Algimantas 128
30 2007 BUITKUS Liudvikas 129
31 2007 KAŠŪBA Gintaras 130
32 2007 SRAPALIUS Algirdas 131
33 2007 ŽENTELIS Algimantas 132
34 2007 KRYŽANAUSKAITĖ Elena - Algimanta 133
35 2008 VENSKUS Gediminas 134
36 2009 GEDMINAITĖ Violeta 135
37 2009 MIKELEVIČIUS Romanas 136
38 2009 SABECKIS Vytuatas 137
39 2009 KUKČIKAITIS Viktoras 138
40 2009 RASTENIS Audrius 139
41 2009 VAIGINAS Ritas 140
42 2010 LINIAUSKAS Vytautas 146
43 2010 KOSTIUŠKEVIČIUS Rimas 145
44 2010 SUNAITIENĖ Kristina 144
45 2010 SVIDERSKIS Vytautas 143
46 2010 ŠIUMBRYS Ričardas 142
47 2010 RASIMAVIČIUS Vytautas 141
48 2011 TIMOFEJEV Maksim 147
49 2012 Jean-Claude Weber 148
50 2012 Alex Nagorski 149
51 2012 Jean-Marc BADAN 150
52 2012 MASĖNAS Visvaldas 151
53 2012 BABENSKAS Danas 152
54 2012 AKINIS PETRAS 153
55 2012 ŠEINAUSKAS Robertas 154
56 2012 BARTKEVIČIUS Gediminas Rokas 155
57 2012 ANTIPENKOVAS Aleksandras 156
58 2012 Raimondas Žilinskas 157
  2013 Rokas KOSTIUŠKEVIČIUS  158
  2013 Daiva RAKAUSKAITĖ  159
  2013 Mykolas TREIKAUSKAS  160
  2013 Vytautas KAUNIETIS  161
  2013 Arūnas GRAŠYS  162
  2013 Donatas PAUŽUOLIS  163
  2013 Jolanta ROMANENKO  164
  2013 Jurijus JAKOVLEVAS  165
59 2013 Gintautas Varnagiris 166
60 2013 Vytautas Skripkauskas 167
61 2013 Zigmas Voveris  168
62 2014 Rimante Verbylaite 169
63   Violeta Nikonovė 170
64 2014.05.21 Romualdas Zaranka 171
65 2014.04.22 Saulius Burneika 172
66 2014.05.18 Algirdas Račiūnas 173
67 2014.09.08 Gediminas Vaitekūnas 174
68 2015.02.19 Sigitui Leminskui 174
69 2015.03.14 Algis Grigartas 175
70 2015 Agnė Simonavičiūtė 176
71 2015 Aleksas Patapavičius 177
72 2015 Vytautas Sriubas 178
73 2015 Gintautas Zubė 179
74 2015 Sigitas Snukiškis 180
75 2015 Velička Žuteks 181
76 2016-01-06 Vytautas Bartašius 182
77 2015-11-25 Boris Šulc  183
78 2015-12-06 Vytautas Vasiliauskas 184
79 2016-03-04 Vaclovas Čyžas 185
80 2016-03-04 Vladislav Plechanov 186
81 2016-03-04 Violeta Masteikienė 187
82 2016-03-04 Artūras Klimašauskas 188
83 2016-03-04 Laurynas Griauzdė 189
84 2016-03-04 Jūratė Janušauskienė 190
85 2016-03-04 Vilma Jankienė 191
86 2016-08-23 Virginijus Ivančikas 192
87 2016-12-09 Jonas Juknius 193
88 2017-01-26 Romas Bražėnas 194
89 2017-02-27 Eugenijus Raubickas 195
90 2017-03-05 Igoris Bykovas 196
91 2017-03-05 Leonard Giliun 197
92 2017-03-05 Robertui Pesliakui 198
93 2019-004K Audrius Rastenis 199
94 2019-004K Jurgis Strazdas 200
95 2019-004K Juozas Kaunas 201
96 2019-004K Marijonas Kmitas 202
97 2019-004K Jevgenij Blokha  203
98 2020-007K Eltonas Meleckis 204
Image

Lietuvos Aeroklubas

Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Sporto g. 11, LT-09238, Vilnius
info@aeroclub.lt

Laisvė
ir gyvenimas ore

Sekite Mus:

MEMBERSINCE 1931

MEMBER
SINCE 1931