Dopingas ir aviacijos sportas

Tarptautinės aeronautikos federacija (FAI) pagal Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) kodeksą yra pasitvirtinusi – FAI antidopingo taisyklės. Lietuvos aeroklubas, būdamas tikruoju FAI nariu ir atstovaudamas aviacijos sportą Lietuvoje yra atsakingas už FAI antidopingo taisyklių laikymąsi.

Kiekvienas LAK sportininkas išsiimdamas FAI sportinę licenciją savo parašu patvirtina, kad yra susipažinęs su FAI sporto kodeksu bei FAI antidopingo taisyklėmis.

Kiekvienam sportininkui reikėtų žinoti:

  • Sportininkas vartojantis dopingą sukčiauja.
  • Aviacijos sporte dopingas ne tik neturi jokios prasmės, bet ir kelia grėsmę vaistų vartotojui ir kitiems.
  • Plačiau apie dopingą, kovą su juo ir tikrinimo procedūras galite sužinoti – www.antidopingas.lt

Raginame elgtis atsakingai dėl savo paties interesų ir dėl savo kolegų bei viso aviacijos sporto prestižo.

Daugiau apie apie antidopingo programą aviacijos sporte: http://www.fai.org/

 

Lietuvos aeroklubas (toliau – LAK), vykdydamas įsipareigojimus pagal Sporto įstatymo 19 straipsnio 1 d. 4-c punktą, Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo 6.5.2 papunktį, vadovaudamasis LAK įstatų 1.4 papunkčiu patvirtina, kad yra Tarptautinės aeronautikos federacijos (pranc. Féderátion Aéronautique Internationale, toliau - FAI) aktyvusis narys.

Remiantis FAI statuto 21.1.4 papunkčiu, FAI sportinė veikla vykdoma pagal FAI sporto kodeksą ir FAI antidopingo taisykles, kurios taikomos FAI, nacionalinių oro sporto atstovybių (angl. National Airsport Control, toliau – NAC) darbuotojams, kurie vykdo dopingo kontrolės veiklą, taip pat visiems sportininkams, sportininkų personalui, kurie yra FAI, NAC, ar su ja susijusių organizacijų (klubų, komandų, asociacijų, lygų) nariais ar dalyvauja jų veikloje ir kt.

LAK, atsižvelgdamas į Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo reikalavimus, vadovaudamasis LAK įstatų 1.5, 4.11, 5.6.5 papunkčiais, LAK sportinių licencijų taisyklių III skyriumi, patvirtina, kad Lietuvos aeroklubas yra įtvirtinęs atsakomybę už Pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus, manipuliavimą sporto varžybomis, brutalų ir kitokį nesportišką elgesį sporto varžybų metu.

Image

Lietuvos Aeroklubas

Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Sporto g. 11, LT-09238, Vilnius
info@aeroclub.lt

Laisvė
ir gyvenimas ore

Sekite Mus:

MEMBERSINCE 1931

MEMBER
SINCE 1931