Aviacijos sporto varžybų saugos taisyklės

PATVIRTINTA
LAK tarybos nutarimu
2014 gruodžio 16 d.
Protokolo Nr. 8-P

  1. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 923/2012 (2012 m. rugsėjo 26), kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010 : Nuoroda
  2. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 139/2014, kuriuo nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir administracinės procedūros Nuoroda
  3. Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo taisyklės Nuoroda
  4. Bendrosios aviacijos lėktuvų naudojimo taisyklės Nuoroda
  5. Lėktuvų akrobatinių skrydžių vykdymo taisyklės Nuoroda
  6. Reikalavimai oro balionų ir dirižablių skrydžiams Nuoroda
  7. Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklės Nuoroda
  8. Aviacijos įstatymas Nuoroda
  9. Lauko aikštelių įrengimo ir naudojimo skrydžiams reikalavimai Nuoroda
  10. Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklės Nuoroda

Pastaba: Aviacijos sporto veiklas (varžybas, parodomuosius renginius, treniruotes, aviacinio personalo rengimą ir t.t.) kontroliuoja Europos aviacijos saugos agentūra, Susisiekimo ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Transporto kompetencijų agentūra, Lietuvos transporto saugos administracija ir Tarptautinė aviacijos federacija.

Image

Lietuvos Aeroklubas

Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Sporto g. 11, LT-09238, Vilnius
info@aeroclub.lt

Laisvė
ir gyvenimas ore

Sekite Mus:

MEMBERSINCE 1931

MEMBER
SINCE 1931