BACA komisija

Pirmininkas

Vardas, Pavardė: Alvydas Danilaitis
Tel. nr:+370 5 262 0434; +370 (687) 32 143
el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 
Bendrosios aviacijos civilinių aerodromų (BACA) komisija

2016 m. kovo 17 d. vykusio Lietuvos aeroklubo tarybos posėdžio metu buvo įsteigta BACA komisija, kurios pagrindinis tikslas yra rūpintis bendrosios aviacijos civilinių aerodromų, nuosavybės teise priklausančių valstybei, klausimu, teikti LAK tarybai pasiūlymus bei informaciją apie nudirbtus darbus. Siekti vieningos nuomonės ir veiksmų plano įgyvendinimo.

Ištrauka iš protokolo:

<…> 3. SVARSTYTA. Dėl aviacijos sporto ir bendrosios aviacijos reikmėms naudojamų civilinių aerodromų.

J. Janušauskienė paprašo Akmenės aeroklubo atstovo, Viceministro V. Macevičiaus pasisakyti šiuo klausimu. Viceministras V. Macevičius pristato įvykių chronologiją bei apibūdina dabartinę situacija. Taip pat, pasiūlo išspręsti ir apsispręsti dėl tolimesnių vieningų žingsnių. Vadovaujantis LAK įstatų 6.10.16 punktu „LAK taryba priima sprendimus dėl LAK įmonių, fondų, įvairių komisijų sudarymo ir jų veiklos nutraukimo“ J. Janušauskienė pasiūlo Tarybai apsvarstyti galimybę įsteigti komisiją, kuri būtų sudaryta iš aeroklubų viršininkų ir kitų suinteresuotų žmonių. Komisija rūpintųsi bendrosios aviacijos civilinių aerodromų (toliau-BACA), nuosavybės teise priklausančių valstybei, klausimu, teiktų LAK tarybai pasiūlymus bei informaciją apie nudirbtus darbus. A. Danilaitis, A. Žentelis, D. Vainienė ir V. Motūza pasisako už tokios komisijos įsteigimą. Svarstyta žmonių, kurie sudarys komisiją skaičius. T. Klimavičius informuoja, kad LAK, iki kovo 21 d. turi išsakyti savo nuomonę į KKSD kovo 3 d. siųstą rašto projektą savivaldybėms „Dėl aviacijos sporto ir bendrosios aviacijos reikmėms naudojamų civilinių aerodromų“ G. Kalinauską ir Viceministras V. Macevičius pareiškia, kad šiuo metu, pagrindo kreiptis į savivaldybę nėra.

NUTARTA.

  1. Vadovaujantis Lietuvos aeroklubo įstatų 6.10.16 punktu, steigti komisiją, kuri spręs visus susijusius klausimus su BACA. (bendru sutarimu)
  2. Komisiją sudaryti turi 9 žmonės (8 aeroklubų atstovai + LAK prezidentas). (bendru sutarimu)
  3. Pavesti aeroklubų viršininkų susirinkimui pateikti LAK tarybai komisijos narių sąrašą ir komisijos darbo reglamentą. LAK taryba, el. paštu, tvirtina komisijos narių sudėti ir komisijos darbo reglamentą. (bendru sutarimu)
  4. Komisija po kiekvieno posėdžio apie nagrinėtus klausimus ir priimtus nutarimus informuoja LAK tarybą. (bendru sutarimu)
  5. Pavesti G. Kalinauskui ir T. Klimavičiui suformuluoti atsakymą į KKSD rašto projektą savivaldybėms „Dėl aviacijos sporto ir bendrosios aviacijos reikmėms naudojamų civilinių aerodromų“. (bendru sutarimu)

<…>

BACA komisijos nariai

1. Mindaugas Sinkevičius LAK prezidentas
2. Kęstutis Milišauskas Kauno parašiutininkų klubas
3. Alvydas Danilaitis Marijampolės aeroklubas
4. Vytautas Sabeckis Kauno apskrities sklandymo klubas
5. Dalia Vainienė Vilniaus aeroklubas
6. Algimantas Žentelis Kauno aeroklubas
7. Kęstutis Urbanavičius Alytaus aeroklubas
8. Vidmantas Macevičius Mažeikių aeroklubas
9. Laurynas Griauzdė Panevėžio aeroklubas
Image

Lietuvos Aeroklubas

Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Sporto g. 11, LT-09238, Vilnius
info@aeroclub.lt

Laisvė
ir gyvenimas ore

Sekite Mus:

MEMBERSINCE 1931

MEMBER
SINCE 1931