Ultralengvųjų ir paramotorių orlaivių komisijos (CIMA) posėdis

Trys dienos diskusijų Kaune apie aviacijos sporto ateitį: Lietuvos aviacijos gimtinėje vasario 22-24 d. vyksta Tarptautinės aeronautikos federacijos (angl. FAI - World Air Sports Federation) ultralengvųjų ir paramotorių orlaivių komisijos (CIMA) posėdis.
Lietuvos Ultralengvųjų orlaivių pilotų federacija ir, ypač, Rytis Paliulis su nedidele Lietuvos aeroklubo pagalba surengė labai aukšto lygio tarptautinį renginį, kuriame, be komisijos narių iš viso pasaulio - nuo Japonijos iki JAV, nuo Australijos iki Suomijos, dalyvavo ir FAI generalinis sekretorius Marcus Haugeny.
Nuotraukose: FAI komisijos vadovybė ir visi nariai.

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto generalinė asamblėja

Šiandien, vasario 23 d. vyksta Lietuvos tautinio olimpinio komiteto generalinė asamblėja.
Asamblėja - eilinė, tačiau šie metai Lietuvos olimpiniam judėjimui tikrai ne eiliniai. Lygiai prieš 100 metų, 1924-aisiais Lietuvos rinktinė debiutavo olimpinėse žaidynėse, kurios tais metais vyko Paryžiuje. Šiemet olimpinės žaidynės vėl vyks šiame mieste.
Nepaisant atletinių pastangų, kurių reikia sportinių skrydžių vykdymui, aviacija nepatenka į olimpinių sporto šakų sąrašą (nors LAK turi balso teisę LTOK asamblėjoje), tačiau tarpukariu vykusioje Lietuvos tautinėje olimpiadoje buvo ir aviacijos rungtys.
Sveikiname kolegas su svarbiu jubiliejumi, linkime sėkmės įveikiant iššūkius ir sergame už Lietuvos olimpiečius, šiemet vėl vykstančius į Paryžių!

Su vasario 16-ąja - Lietuvos valstybingumo atkūrimo diena!

Vasario 16-oji sudarė galimybes atkurti valstybę ir sukurti modernų Lietuvos valstybingumą.
Vasario 16-oji taip pat atvėrė galimybes sukurti modernią Lietuvos aviaciją - tiek karinę, tiek ir sportinę, civilinę.
Jau per pirmąjį Nepriklausomos Lietuvos dešimtmetį susikūrė karinė aviacija bei pradėjo formuotis civilinė bei sportinė aviacija, kurios kūrimesi "pirmu smuiku" griežė 1928 m. įkurtas Lietuvos aeroklubas.
Iš Lietuvos jūrų muziejaus pasiskolintoje nuotraukoje - Lietuvos sklandymo sporto pradžia - Lietuvos aeroklubo Nidos sklandymo mokyklos sklandytuvo RRG Zogling startas nuo Nidos kopos. Šio sklandytuvo pagrindu buvo sukurtas vienas pirmųjų (po 1911 m. J. Garalevičiaus sklandytuvo) lietuviškų sklandytuvų - B. Oškinio T-1 "Technikas".  
Su švente!
Gerų skrydžių laisvos Lietuvos danguje!

LAK tarybos posėdyje – sprendimai dėl finansų, konferencijos, LAK pozicijos bendrosios aviacijos plėtros klausimais

Sausio 19 d. įvykusiame Lietuvos aeroklubo Tarybos posėdyje buvo apsvarstyti einamieji Lietuvos bendrosios ir sportinės aviacijos vystymo klausimai, priimti sprendimai dėl Aukšto sportinio meistriškumo programos finansavimo paskirstymo tarp aviacijos sporto federacijų – LAK narių bei LAK kasmetinės (rinkiminės) konferencijos organizavimo.

LAK Tarybos posėdyje LAK prezidentas A. Gražulis pristatė tarptautinės aeronautikos federacijos (FAI) generalinės asamblėjos, vykusios pernai metų spalio pabaigoje Deitone (JAV) aktualijas ir rezultatus. FAI – aviacijos sporto federacijas vienijanti tarptautinė organizacija neseniai atnaujino sporto kodeksą, pagal kurį rengiamos aviacijos sporto varžybos. FAI susiduria ir su finansiniais iššūkiais – asamblėjos metu buvo svarstomas siūlymas didinti nario įmokas Šveicarijos infliacijos dydžiu (FAI būstinė yra įsikūrusi Lozanoje) bei dar 6 procentiniais punktais. Daugumos balsais šis siūlymas buvo atmestas.

LAK Tarybos posėdyje buvo apsvarstytas ir Lietuvos aviacijos sporto federacijų finansinės disciplinos klausimas. Siūlymo esmė buvo nustatyti tvarką kokios drausminimo priemonėms turėtų būti taikomos federacijoms, kurių deklaruoti sportininkai be pateisinamos priežasties neišvyksta į suplanuotas tarptautines varžybas. Tokie reti, tačiau vis dar pasitaikantys atvejai apsunkina efektyvų finansų valdymą ir neigiamai atsiliepia kitų aviacijos sportininkų galimybėms dalyvauti tarptautinėse varžybose. LAK taryba nutarė peržiūrėti lėšų skirstymo tvarką bei nustatyti konkrečius įpareigojimus dėl informavimo apie kilusius dalyvavimo suplanuotose varžybose iššūkius.

LAK taryba priėmė sprendimą dėl LR Švietimo ir mokslo ministerijos skiriamos paramos Aukštos sportinio meistriškumo programos įgyvendinimui. 9 Lietuvos aviacijos sporto federacijos, kurių atstovai dalyvauja FAI I kategorijos varžybose pasiskirstė 137 330,35 eurų valstybės finansavimo, kuris atiteks aviacijos sporto rinktinių dalyvavimo tarptautinėse varžybose išlaidoms iš dalies padengti, aviacijos sporto federacijų išlaidoms pasirengimui tokioms varžybos, renginių Lietuvoje organizavimui bei LAK patiriamoms administracinėms išlaidoms iš dalies finansuoti.

LAK taryba taip pat pritarė B. Oškinio vaikų aviacijos akademijos rengiamo FAI piešinių konkurso bei Ultralengvųjų orlaivių federacijos rengiamo FAI CIMA komisijos posėdžio Kaune išlaidoms iš dalies padengti.

LAK taryba priėmė sprendimą dėl LAK konferencijos surengimo. 2024 m. konferenciją, kuri taip pat bus ir rinkiminė, nutarta surengti balandžio 6 d., Vilniuje.

LAK taryba svarstė siūlymus dėl valstybei priklausančių aerodromų valdymo modelio tobulinimo. Prieš keletą metų savivaldybėms perduoto aviacinio turto bei aerodromų praktinio valdymo kai kurie pavyzdžiai kelia aviatorių nerimą. LAK ne kartą kreipėsi į vyriausybę su siūlymais apsvarstyti galimybę centralizuoti valstybei priklausančių aerodromų valdymą, taip užtikrinant efektyvesnį administravimą ir aviacinės veiklos tęstinumą. Atsakydama į siūlymus vyriausybės kanceliarija bei švietimo, sporto ir mokslo ministerija pažymi, kad vyriausybė nemato jokio būdo atsiimti aviacinį turtą, kuris buvo perduotas savivaldybėms. Kartu centrinė valdžia mato galimybę tobulinti aerodromų valdymo modelį, tačiau laukia konkrečių pasiūlymų. LAK taryba nusprendė formuoti viziją kaip turėtų atrodyti aerodromų valdymas, užtikrinant, kad juose būtų vykdoma aviacinė veiklą, taip pat užtikrinant tokios veiklos tęstinumo ir ilgalaikiškumo garantijas.

LAK taryba taip pat priėmė sprendimą dėl aviacijos sportininkų apdovanojimo LAK medaliais už nuopelnus aviacijos sportui, varžybų organizavimą, jaunosios kartos aviamodeliuotojų ugdymą.

Kvietimas teikti paraiškas sporto bazių būklės pagerinimui

Sausio 15 d. Nacionalinė sporto agentūra paskelbė kvietimą teikti paraiškas sporto bazių būklės pagerinimui. Projektams iš valstybės biudžeto šiais metais bus skiriama ne mažiau nei 4 milijonai eurų. Prioritetas bus taikomas projektams, kuriais siekiama sporto bazes atverti ir pritaikyti visuomenei.

Pagal Lietuvos Respublikos sporto įstatymą  sporto bazių pagerinimo projektas – dokumentas, kuriame aprašoma laikina, ne nuolatinio pobūdžio juridinio asmens veikla, siekiant konkrečių, su sporto bazių pagerinimu susijusių kiekybinių ir (ar) kokybinių rezultatų, nurodomi šios veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, jų įgyvendinimo terminai, laukiami rezultatai ir jiems pasiekti reikalingos lėšos ir jų šaltiniai.

Sporto bazių pagerinimo projektų trukmė – ne ilgesnė nei 2 metai nuo sutarties su projekto vykdytoju sudarymo dienos. Minimali skiriama suma vienam projektui – 100 tūkst. eurų, maksimali skiriama suma negali viršyti 500 tūkst. eurų. Taip pat pareiškėjai ne mažiau kaip 25 proc. nuo projekto sąmatos turės prisidėti prie projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis.

Paraiška lietuvių kalba teikiama elektroniniu būdu sistemoje https://si.ltusportas.lt/login nuo 2024 m. sausio 15 d. iki 2024 m. kovo 1 d. 23.59 val. Lietuvos laiku.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8–12 val. ir 13–17 val., penktadieniais 8–12 ir 13–16 val., telefono numeriais +370 649 32 153, +370 649 40 234, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Projektų paraiškų vertinimo ir kiti terminai nurodyti sporto bazių pagerinimo projektų finansavimo tvarkos apraše.

Daugiau informacijos: https://www.ltusportas.lt/kvieciame-teikti-paraiskas-sporto-baziu-pagerinimo-projektams/

Nuo metų pradžios įsigalioja nauji baudų dydžiai administracinių nusižengimų kodekse numatytus pažeidimus

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojus net keletui Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimų keičiasi ir baudų už šiuos pažeidimus dydžiai.

Sankcijos už bendrajai aviacijai ir aviacijos sportui aktualiausius pažeidimus yra nustatomos ATPK 392-396 straipsniuose. Šiuose straipsniuose nustatomos finansinės ir kitokios sankcijos už keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių, orlaivių naudojimo taisyklių, oro erdvės naudojimo ir skrydžių taisyklių, bendrųjų oro eismo srautų valdymo taisyklių, Reglamente (ES) Nr. 996/2010 nustatytų reikalavimų dėl orlaivyje esančių asmenų ir pavojingų prekių sąrašų parengimo ir (ar) pateikimo ir dėl neskelbtinos saugos informacijos apsaugos pažeidimus, nepranešimą apie įvykusią civilinės aviacijos avariją, pavojingą incidentą ar kitą aviacijos įvykį.

Naujoji ATPK redakcija numato, kad:

 • keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių pažeidimas užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų;
 • Įrašų, žinant, kad jie melagingi, įrašymas orlaivio techninės priežiūros ir skrydžio dokumentuose arba reikiamų įrašų neįrašymas, Reglamente (ES) Nr. 965/2012 nurodytų privalomų dokumentų nebuvimas orlaivyje skrydžio metu užtraukia baudą nuo keturiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.
 • Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių, nustatytų 2019 m. gegužės 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/947 dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių ir tvarkos, pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytus pažeidimus, užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.
 • Bepiločių orlaivių skrydžių vykdymas virš karinių teritorijų arba nustatytu atstumu iki jų, arba draudžiamoje, ribojamoje ir pasienio zonos oro erdvėje, neturint tam teisės, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.
 • Orlaivio įgulos nario skrydis be galiojančios reikiamos civilinės aviacijos specialisto licencijos, orlaivio techninės priežiūros ir remonto darbų atlikimas neturint galiojančios reikiamos civilinės aviacijos specialisto licencijos, orlaivio techninės priežiūros taisyklių pažeidimas arba skrydžių saugos taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
 • Teisės aktuose oro vežėjams ir orlaivių naudotojams nustatytų reikalavimų apdrausti civilinę atsakomybę už keleiviams, bagažui, kroviniams ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, antžeminių paslaugų teikėjams ir antžeminių paslaugų savateikiams nustatytų reikalavimų apdrausti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą vykdant visų rūšių veiklą tarptautiniame oro uoste, nesilaikymas užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • Neįregistruoto orlaivio, orlaivio be atpažinimo ženklų arba su padirbtais atpažinimo ženklais naudojimas, galiojančio tinkamumo skraidyti pažymėjimo neturinčio orlaivio skrydžiai (išskyrus nustatyta tvarka bandomuosius skrydžius atliekančius orlaivius), orlaivio, žinant, kad jis neatitinka tinkamumo skraidyti reikalavimų, naudojimas užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • Eksperimentinės kategorijos lėktuvų ir sraigtasparnių naudojimo skrydžiams reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.
 • Reglamente (ES) Nr. 1178/2011, Reglamente (ES) Nr. 1321/2014,Reglamente(ES) 2015/340 ir Reglamente (ES) 2018/1139 nurodytų civilinės aviacijos specialistų tiesioginių pareigų atlikimas, kai tai daro neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų civilinės aviacijos specialistas, arba pavojingą incidentą sukėlęs skrydžių saugos taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • Akrobatinių skrydžių taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
 • Šuolių su parašiutais taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.
 • Oro eismo paslaugų teikimas neturint skrydžių vadovo licencijos užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
 • Skrydžių vadovų teisėtų nurodymų nevykdymas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
 • Tiesioginę grėsmę skrydžio saugai sukėlęs klaidingos informacijos pateikimas orlaivio įgulai ir (ar) skrydžių vadovui užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
 • Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
 • Skrydžių taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • Orlaivio skrydis valdomoje oro erdvėje be atitinkamo leidimo, kai leidimas reikalingas, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • Orlaivio skrydis be specialaus leidimo draudžiamose zonose užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • Lazerio spindulio ar kito aukšto intensyvumo šviesos šaltinio tyčinis nukreipimas į skrendantį orlaivį užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • Bendrųjų oro eismo srautų valdymo taisyklių pažeidimas užtraukia baudą orlaivių naudotojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų ir oro navigacijos paslaugų teikėjų vadovams, oro uostus valdančių įmonių vadovams, koordinuojamų oro uostų laiko tarpsnių koordinatoriams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
 • Nepranešimas nustatyta tvarka kompetentingai institucijai apie įvykusią civilinės aviacijos avariją, pavojingą incidentą ar kitą aviacijos įvykį užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

Nuoroda į atnaujintą ir iki 2024 m. birželio 30 d. galiojančią Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksoredakciją: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8d908c0215b11e58a4198cd62929b7a/asr

Image

Lietuvos Aeroklubas

Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Sporto g. 11, LT-09238, Vilnius
info@aeroclub.lt

Laisvė
ir gyvenimas ore

Sekite Mus:

MEMBERSINCE 1931

MEMBER
SINCE 1931