Lietuvos aeroklubo pareiškimas dėl iniciatyvų riboti bendrosios aviacijos skrydžius Lietuvos oro erdvėje

Lietuvos aeroklubas, bendrosios Lietuvos aviacijos ir aviacijos sporto interesus atstovaujanti organizacija, reiškia didelį susirūpinimą ir nerimą dėl pastarosiomis dienomis viešumoje pasirodžiusių iniciatyvų riboti bendrosios aviacijos skrydžių laisvę Lietuvos oro erdvėje.

Lietuvos aviatorių bendruomenė yra pasipiktinusi praėjusią savaitę, birželio 9 d. iki šiol nenustatytų asmenų, (greičiausiai užsieniečių), įvykdyto skrydžio iš Panevėžio į Bulgariją metu padaryta gausybe oro erdvės naudojimo pažeidimų. Esame tvirtai įsitikinę, kad šio skrydžio pilotai ir užsakovai turi sulaukti deramų sankcijų iš visų valstybių, kurių oro erdvėje įvyko šie pažeidimai.

Lietuvos aeroklubas ir visa Lietuvos aviatorių bendruomenė, vienijanti keletą tūkstančių pilotų, beveik tūkstančio orlaivių savininkus nori atkreipti dėmesį, jog reaguojant į šį skrydį viešumoje pasigirdę įvairūs siūlymai dėl oro erdvės reguliavimo griežtinimo iš esmės nepašalintų tokių pažeidimų galimybės. Vietoje to, viešai išsakyti siūlymai dėl ribojimų grasina labai apsunkinti bendrosios aviacijos raidą Lietuvoje.

Nevaldomoji (G klasės) oro erdvė paprastai tęsiasi nuo žemės paviršiaus iki 95 skrydžio lygio (apytikriai 3000 m.). G erdvėje vyksta dauguma bendrosios aviacijos skrydžių, organizuojami aviaciniai renginiai – nuo šį savaitgalį vyksiančių nacionalinių ultralengvųjų orlaivių varžybų iki tokių, kaip kitą savaitę prasidėsiantis Europos ir pasaulio sklandymo čempionatas. Greta sporto, Lietuvoje populiarūs pramoginiai, turistiniai skrydžiai. Apie 20  Lietuvos civilinės aviacijos aerodromų yra būtent G klasės erdveje. Europos Sąjungos teisė leidžia G klasės oro erdvėje skrydžius vykdyti be skrydžio plano, neįjungus autoatsakiklio ar nepalaikant radijo ryšio su atitinkamo regiono skrydžių vadovu. Lietuvos pilotai naudoja tiek autoatsakiklius, tiek palaiko radijo ryšį. Lietuvos bendrosios aviacijos pilotai, skrisdami į valdomą oro erdvę, užsienį ar tarptautinius oro uostus visuomet laikosi reglamentų reikalavimų – verta paminėti, jog iš pastabų atsakingų institucijų dėl šių taisyklių pažeidimų negaunama.

Pastaraisiais metais G klasės erdvė po truputį mažinama, atskiras jos dalis rezervuojant karinėms reikmėms bei steigiant naujas draudžiamas zonas. Lietuva jau patenka į daugiausiai draudžiamų zonų turinčių ES narių penketuką. Siūlymai dar labiau siaurinti G klasės oro erdvę vargu ar būtų sulaikę birželio 9 d. pažeidėjus, ignoravusius oro erdvės taisykles. Tačiau tokie siūlymai tikrai būtų apsunkinę netrukus prasidėsiančio Pasaulio sklandymo čempionato skrydžius. Siūlymai nustatyti reikalavimą prieš kiekvieną skrydį informuoti Karines oro pajėgas vargu ar būtų sustabdę pažeidėjus, kurie nepalaikė radijo ryšio. Tačiau jie tikrai apsunkintų trumpus pažintinius skrydžius (pvz. Vilnius - Trakai, Kaunas - Kauno marios ar Klaipėda - Kuršių Nerija) ir sukurtų papildomą biurokratinę naštą kariškiams, kuriems vasaros vakarais tektų atsakinėti į šimtus, jei ne tūkstančius, skristi besirengiančių bendrosios aviacijos pilotų skambučių.

Pastaraisiais metais kariškiai, oro erdvę kontroliuojančios institucijos ir Lietuvos aeroklubas daug dirba tobulindami sąveiką oro erdvės naudojimo srityje. Tikime, jog birželio 9 d. incidentas bus išnagrinėtas atitinkamų aviacijos specialistų kartu su Lietuvos aeroklubu, atstovaujančiu pagrindinius G erdvės naudotojus ir bus patobulinta sąveika tarp šių institucijų taps geru pagrindu tolimesnei specialistų diskusijai apie šios sąveikos tobulinimą tiek šalies viduje, tiek ir su kaimynais. Lietuvos aeroklubas netrukus pateiks savo siūlymus šia tema aviacijos klausimus kuruojančioms žinyboms. Tikimės, kad šios žinybos ir toliau geranoriškai, su supratingumu atsižvelgs į aviatorių interesus ir ieškos kompromiso, siekdamos bendro tikslo – Lietuvos, kaip aviacinės valstybės, vystymosi.

Aviacijos sporto trenerių rengimo problematika aptarta Lietuvos sporto universitete

Aukšto meistriškumo sportininkus turi rengti kvalifikuoti treneriai – tokia nuostata numatyta dar 2020 m. pradžioje įsigaliojusiais Sporto įstatymo pakeitimais. Praktinis šios nuostatos įgyvendinimas Lietuvos sportinėje aviacijoje reiškia, kad sportininkus treniruojantys instruktoriai turi įgyti aukšto meistriškumo techninio sporto trenerio kvalifikacijas.

Būdus, kaip praktiškai šią nuostatą paversti realybe, gegužės 9 d. Kaune aptarė Lietuvos techninių sporto šakų federacijų vadovai ir Lietuvos sporto universiteto (LSU) atstovai. Susitikime, kuriame taip pat dalyvavo ir LSU rektorė Diana Rėklaitienė, dalyvavęs pirmasis sertifikuotas Lietuvos aviacinio sporto treneris Aurimas Bezaras pristatė Lietuvos aviacijos sporto trenerių rengimo poreikius.

LSU jau yra pradėjusi organizuoti aukšto meistriškumo techninio sporto trenerių permokymo kursus, o nuo būsimųjų metų pradžios (2022 m. rugsėjo 1 d.) ketina pradėti ir aukšto meistriškumo techninio sporto trenerių rengimo bakalauro programą (specialybė – „sporto treneris“, specializacija „techninis sportas“). Techninio sporto trenerių rengimo programa nuo atitinkamų kitų sporto šakų programų skirsis didesniu dėmesiu skiriamu techninių sporto šakų specifikai – žmogaus kūno, transporto priemonių ir mechanizmų fizikai bei mechanikai, su perkrovomis, vibracija, triukšmu, to sąlygojamu nuovargiu susijusiems žmogaus kūno ir proto veikimo klausimams ir pan.

Akademinio pasaulio atstovai laikosi nuostatos, jog aukšto sportinio meistriškumo treneriu gali būti tik asmuo, turintis aukštąjį išslavinimą – tiek sporto srityje, tiek ir bet kokį kitą aukštąjį išsilavinimą ir baigęs atitinkamą kvalifikaciją suteikiančius mokymus. Asmenys be tokio išsilavinimo gali būti tik instruktoriais. Įstatymu taip pat numatoma, kad už pasiekimus tarptautinėse varžybose bus premijuojama(s) ne tik sportininkas)(-ė), bet ir jo treneris(-ė).

Naujosios trenerių rengimo programos LSU klausimais siekia glaudžiai bendradarbiauti su techninių sporto šakų federacijomis. LAK prezidento A. Gražulio siūlymu buvo sutarta jog techninių sporto šakų federacijos dalyvaus LSU vykdomos aukšto sportinio meistriškumo trenerių rengimo programos priežiūroje, kasmetiniame vertinime.

Daugiau informacijos apie LSU siūlomą aukšto sportinio meistriškumo trenerių rengimo (kursų) programą pateikiama universiteto interneto svetainėje: https://www.lsu.lt/mokymai/. Netrukus bus paskelbta ir daugiau informacijos apie aukšto sportinio meistriškumo trenerių mokymo bakalauro studijų programą.

Lietuvos oro erdvėje atsiras koridorius (Ribojamoji oro erdvė) kariniams bepiločiams

Pietvakarių Lietuvos oro erdvėje jau šiemet planuojamas nustatyti specialus kariniams bepiločiams orlaiviams skirtas oro erdvės koridorius – tokius oro erdvės naudojimo tvarkos pakeitimus š. m. gegužės 2 d. aptarė Lietuvos aeroklubo ir Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų atstovai.

Lietuvos kariuomenė stiprina bepiločių orlaivių pajėgumus, jų veikimo galimybes bei siekia tobulinti bendradarbiavimą su civiliais aviatoriais. Pasienio ruožo kontrolės stiprinimui, vykdant žvalgybą iš oro su bepiločiais orlaiviais, kariškiai nuo Kazlų Rūdos poligono (EYD-12) iki vakarinės šalies sienos pageidauja nustatyti siaurą oro koridorių (ribojamąją oro erdvę). Šis koridorius būtų aktyvuojamas tik esant poreikiui vykdyti karines misijas.

Susitikime dalyvavęs Lietuvos sklandymo sporto federacijos prezidentas Linas Miežlaiškis išreiškė sklandytojų susirūpinimą dėl galimų sunkumų sklandytojams – būtent vakarinėmis Kauno apylinkėmis driekiasi daugelis tolimesnių sklandymo maršrutų tarp rytų, pietų ir vakarų Lietuvos, o numatomos koridoriaus ribos iš dalies persidengia su sklandytuvų „darbo erdve“.

Kariškiai pristatė savo siekį stiprinant šalies saugumą kiek galima mažiau apriboti civilinės aviacijos veiklą. Jų teigimu, planuojamas oro erdvės koridorius neturėtų kelti didelių sunkumų – kariškiai pagal planuojamą nustatyti tvarką įsipareigoja paraišką dėl koridoriaus aktyvavimo pateikti iš vakaro, o pasinaudoję ar baigę atitinkamą misiją – atšaukti oro erdvės apribojimus.  Kariškiai taip pat akcentavo, jog esant galimybėms bepiločių orlaivių skrydžius jie vykdo valdomojoje oro erdvėje aukštyje, kuris yra virš 95 skrydžio lygio, todėl planuojamas koridorius bus naudojamas tik tuo atveju, kai nebus galimybės skristi valdomoje oro erdvėje.

Planuojamas oro erdvės koridorius ir numatoma jo naudojimo tvarka neturėtų sukelti sunkumų ir Marijampolės aviatoriams – tokį įsitikinimą susitikimo metu išreiškė Marijampolės aeroklubo, administruojančio už keliolikos kilometrų į pietus nuo planuojamo koridoriaus esantį Sasnavos aerodromą direktorius Alvydas Danilaitis. Analogišką nuostatą oro balionų pilotų požiūrio klausimu patvirtinto ir Lietuvos oreivių federacijos prezidentas Vytautas Sviderskis.

Lietuvos aeroklubo prezidento Arūno Gražulio siūlymu susitikimo dalyviai sutarė parengti neformalų memorandumą dėl numatomo įsteigti oro erdvės koridoriaus, kuris taptų rekomendacijoms tiek pilotams, ketinantiems skristi Pietvakarių Lietuvos nevaldomoje oro erdvėje, tiek ir kariškiams, planuojantiems karinius bepiločius skrydžius.

Lietuvos aeroklubas mini 95-ąjį jubiliejų!

1927 m. gegužės 1 d. Kaune buvo įsteigtas visus tuometinius civilinius pilotus bei aviacijos entuziastus vienijanti organizacija - Lietuvos Aero Klubas.
 
Lietuvos aeroklubas savo veiklą pradėjo nuo visuomenės informuotumo apie aviaciją didinimo, pilotų rengimo, civilinės aviacijos skrydžių populiarinimo, aviacijos švenčių organizavimo. Netrukus veiklas papildė sklandymas, aviamodeliavimas, kiek vėliau – parašiutų sportas. Būtent globojant ir remiant LAK buvo pagaminti pirmieji lietuviški sklandytuvai, savo lėšomis LAK įsigijo pirmą ir vienintelį tarpukario Lietuvoje malūnsparnį, kartu su Raudonuoju Kryžiumi buvo pradėjęs teikti oro greitosios pagalbos paslaugas.
 
LAK taip pat užsiėmė ir švietėjiška veikla – leido originalias bei verstines knygas aviacine tematika, o 1935-1940 metais – ir žurnalą „Lietuvos sparnai“. Tarpukariu labai populiariomis buvo įvairiose Lietuvos vietovėse aeroklubo organizuotos aviacijos šventės. 1929-1940 m. surengtos 44 tokios šventės, jose dalyvavo bent 35 tūkst. žmonių, lėktuvais paskraidinta daugiau nei 2,5 tūkst. keleivių. LAK iniciatyva į 1938 metų liepą Kaune vykusių Tautinės olimpiados rungčių sąrašą buvo įtrauktos ir pirmosios stambios orinio sporto šakų varžybos.
 
1940 m. turėjo skyrius Biržuose, Panevėžyje, Ukmergėje, Zarasuose, kuriuose buvo 10 lėktuvų, 21 sklandytuvas.
 
1931 m. LAK tapo Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (FAI) nariu. LAK iniciatyva 1935 m. birželio 28-29 d. įvyko pirmoji Baltijos Šalių (Suomija, Estija, Latvija, Lietuva - SELL) aeroklubų atstovų konferencija.
Klubo lėšas sudarė pajamos iš aviacijos švenčių, loterijų, mokestis už skraidymo mokslą, nario mokestis bei visuomenės aukos.
 
Per nepilną pusantro savo veiklos dešimtmetį Lietuvos Aero Klubas tapo pagrindiniu aviacijos populiarintoju, aviacinės žinios nešėju, užauginusi nepaprastą kartą talentingų kūrėjų ir skraidytojų, ypatingai praturtinusių Lietuvos aviacijos istoriją.
 
Nors sovietinė okupacija nutraukė Lietuvos aeroklubo veiklą, tačiau jau 1958 m. Lietuvos aviatoriai rado būdus kaip atkurti visuomeninį aeroklubą, įkurti sporto federaciją. Pilnavertis Lietuvos aeroklubas buvo atkurtas 1989 m. kovo 18 d. Jau po keleto metų, 1992 m. rugsėjo 16–17 d. buvo atkurta Lietuvos aeroklubo narystė FAI.
 
95-ąjį jubiliejų Lietuvos aeroklubas pasitinka vienydamas 13 aviacijos federacijų, 19 aeroklubų, daugiau nei 3 tūkst. aviacijos entuziastų.
 
(Nuotrauka: Lietuvos aviacijos muziejus|LIMIS)

Prisidėkite prie Lietuvos aviacijos plėtros - paremkite Lietuvos aeroklubą

Kviečiame visus, neabejingus aviacijai ir jos bendruomenei, prisidėti prie Lietuvos aviacijos plėtros skiriant 1,2% nuo Jūsų gyventojų pajamų mokesčio (GPM).

 Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) prašymą skirti paramą užpildysite lengvai ir greitai: naudodamiesi naujuoju paramos vedliu užtruksite vos kelias minutes. Pildydami formą paieškos langelyje įrašykite "Lietuvos aeroklubas" arba įveskite Lietuvos aeroklubo identifikacinį numerį190776531. Skiltyje „E4“ įrašykite savo pasirinktą skiriamą procentą (daugiausiai – 1,2%). Skiltyje „E5“ įrašykite kuriam laikotarpiui skiriate paramą (galima skirti laikotarpiui iki 5 metų).

Paramos gavėjo identifikacinis kodas (numeris) – 190776531

 Paramos gavėjo pavadinimas - Lietuvos aeroklubas

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad Lietuvos Respublikos piliečiai ir nuolatiniai gyventojai šią paramą gali skirti keletui organizacijų. Tam, deklaruojant paramos gavėjus, pakanka nurodyti organizacijas, kurioms mokesčių mokėtojas skiria tokią paramą – pvz. 0,6% - paramos skirti karo Ukrainoje aukoms padedančioms organizacijoms, 0,3% - Lietuvos aeroklubui ir 0,3% savo aeroklubui, federacijai ar pan.

Kviečiame būti pilietiškais ir atkreipti dėmesį į galimybę nukreipti dar po 0,6% savo pernai sumokėtų mokesčių profsąjungoms bei politinėms partijoms.

Svarbu visiems aviacinių paslaugų teikėjams: dėl aviacinių paslaugų teikimo Rusijos fiziniams ir juridiniams asmenims

Primename, jog reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą įvestos Europos Sąjungos sankcijos Rusijos juridiniams ir fiziniams asmenims apima ir aviacijos sektorių.

Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) paskelbtame sankcijų išaiškinime nurodoma, jog ES paskelbtos sankcijos reiškia, jog Europos Sąjungos fiziniai ir juridiniai asmenys negali teikti paslaugų Rusijos piliečiams, Rusijos piliečiams priklausantiems orlaiviams, taip pat Rusijoje registruotiems orlaiviams.

Išimtys iš šių sankcijų taikomos tik tuo atveju, jei mokymo paslaugų gavėjas – Rusijos pilietis yra Europos Sąjungoje veikiančios aviakompanijos darbuotojas, o tokiai aviakompanijai netaikomos sankcijos. Taip pat galimos išimtys humanitariniais pagrindais. Visais kitais atvejais, pvz. jei mokymo paslaugų gavėjas – Rusijos pilietis ketina skraidyti Rusijos Federacijoje ar Rusijos Federacijoje registruotu orlaiviu, mokymo paslaugos tokiam asmeniui negali būti teikiamos;

Išsami informacija dėl sankcijų apimties ir konkrečių atvejų – klausimų ir atsakymų (Q&A) forma parengtame EASA dokumente -  Q&As Batch 2 – 29/03/22 (anglų k.).

Image

Lietuvos Aeroklubas

Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Sporto g. 11, LT-09238, Vilnius
info@aeroclub.lt

Laisvė
ir gyvenimas ore

Sekite Mus:

MEMBERSINCE 1931

MEMBER
SINCE 1931