Padėkime tobulinti radio ryšį Lietuvoje

Šių metų aviacijos sezonui persiritus į antrą pusę nepamirškime prisidėti prie pastangų padaryti skrydžius dar saugesniais ir dar patogesniais. AB "Oro navigacija", siekdama gerinti radijo ryšio kokybę Lietuvos oro erdvėje, prašo aviatorių pagalbos nustatyti vietoves, kuriose radijo ryšys yra nepakankamos kokybės.

Kviečiame visus, skrydžio metu susidūrusius su radijo ryšio kokybės suprastėjimu ar nutrūkimu, užpildyti anketą.

Pilotų teikiami duomenys apie radijo ryšio "baltąsias dėmes" padės nustatyti vietoves, kur reikia imtis atitinkamų priemonių ir prisidės prie to, kad Lietuvos oro erdvė taptų dar draugiškesne visiems aviatoriams!

Anketą galite rasti adresu https://www.ans.lt/lt/rysio-kokybes-ivertinimo-anketa.

Taip pat ją galima surasti AB "Oro navigacija" svetainėje (http://www.ans.lt), skiltyje "Aviacijos informacija" pasirinkus punktą "Radijo ryšio įvertinimo anketa".

EASA ir LTSA išaiškinimas dėl ES sankcijų Rusijai taikymo ir Rusijos piliečių mokymo

Lietuvos aeroklubai, aviacijos sporto organizacijos, aviacijos federacijos nuo Europos Sąjungos sankcijų Rusijos piliečiams įvedimo (Tarybos reglamentai (ES) 833/2014 ir (ES) Nr. 269/2014, toliau - Sankcijos) gauna užklausas dėl galimybės Rusijos piliečiams mokytis orlaivių pilotavimo Lietuvoje.

Vienas iš Sankcijų elementų – draudimas „teikti techninę pagalbą, brokerių paslaugas ir kitas paslaugas, susijusias su aviacijos prekėmis ir technologijomis bei šių prekių tiekimu, gamyba ar technine priežiūra, tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokiam fiziniams ar juridiniam asmeniui, registruotam Rusijoje ar tai naudosiančiam Rusijoje“. (žr. https://www.easa.europa.eu/en/faq/136178, taip pat https://www.easa.europa.eu/en/the-agency/faqs/aircrew-training-and-licensing-restrictive-measures-russia). „Techninės paramos“ sąvoka yra apibrėžiama reglamento (ES) 2022/328 1c straipsnyje.

Lietuvos aeroklubai ir kitos aviacijos mokymus vykdančios ir aviacijos licencijas išduodančios organizacijos savo veikloje vadovaujasi ir LR Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, kurios draudžia diskriminaciją taip pat ir pilietybės pagrindu (3 str. 6 p.) ir dėl šios priežasties kartais susiduria su kaltinimais dėl diskriminacijos pilietybės pagrindu.

Aiškindama Sankcijų taikymo modalumus, Europos aviacijos saugumo agentūra (EASA) pabrėžia, jog Sankcijos nedraudžia teikti mokymo paslaugas tuo atveju, jei mokymo išdavoje įgautos žinios bus naudojamos pilotuoti ne Rusijos teritorijoje, ne Rusijoje registruotus ar Rusijos kontroliuojamus orlaivius. Pateikiamas konkretus pavyzdys – mokymo paslaugų teikiamas Rusijos piliečiui yra Sankcijomis nedraudžiamas jei besimokantis asmuo ketina dirbti Europos Sąjungoje registruotoje aviakompanijoje ar kitoje su aviacija susijusioje organizacijoje (pvz. aeroklube instruktoriumi ar techniku. Pažymėtina, kad kartu EASA nenurodo tokio įrodymo subjektiškumo kriterijų.

Rusijos piliečių, turinčių ar norinčių įgyti privataus piloto licenciją (PPL) atžvilgiu EASA laikosi nuostatos, kad gavę atitinkamą licenciją tokie asmenys galės skraidyti savarankiškai ir galės tai daryti ir Rusijoje, todėl tokių asmenų mokymas yra laikomas patenkančiu į Sankcijų apimtį. Iš bendrųjų ES teisės principų darytina išvada, kad atitinkamos nuostatos taikytinos ir kitų aviacijos ir aviacijos sporto licencijų atžvilgiu – parasparnių, parašiutų, sklandytuvų, skraidyklių, oro balionų, ultralengvųjų orlaivių ir t.t.

EASA atkreipia dėmesį, jog minėto teisės akto taikymas Rusijos piliečiams turi atsižvelgti į tris faktus:

  1. Ar konkretus Rusijos pilietis dirba ES registruotoje aviakompanijoje ar kitoje aviacijos organizacijoje? Tokiu atveju Sankcijų režimas nedraudžia suteikti jam mokymo paslaugas.
  2. Ar konkretus Rusijos pilietis ketina įgyti licenciją, kuri jam leistų savarankiškai (nedirbant aviacijos įmonėje) pilotuoti ar techniškai prižiūrėti orlaivius? Tokiu atveju Sankcijų režimas neleidžia jam suteikti mokymo paslaugas.
  3. Ar konkretus Rusijos pilietis ketina naudotis aviacijos mokymo organizacijų suteikta licencija naudai organizacijos, nesančios sankcijų sąraše? (tokiu atveju Sankcijų režimas nedraudžia teikti mokymo paslaugas tokiam asmeniui).

Lietuvos aeroklubo prašymu Lietuvos transporto saugos administracija pateikė papildomus Sankcijų nuostatų paaiškinimus:

  1. Leidžiama mokyti Rusijos Federacijos piliečius, dirbančius ES registruotoje aviakompanijoje ar kitoje aviacijos organizacijoje. Esminis faktorius yra sudaryti darbo santykiai, o ne kiti teisėto buvimo ES valstybėje pagrindai, pvz., leidimo gyventi ES valstybėje turėjimas ar atvykimas į ją su Šengeno viza.
  2. EASA aiškiai nurodo, kad Rusijos Federacijos pilietis turi būti jau įsidarbinęs ES įmonėje, o ne planuoti tai padaryti. Pastarąjį faktą būtų labai sunku patikrinti, o išdavus licenciją būti tikriems, kad asmuo tikrai dirbs ES įmonėje, o ne, pvz., Rusijos Federacijos tikslams.
  3. Darbinis santykių įrodymu galėtų būti darbo sutarties kopija, kitas panašaus pobūdžio dokumentas.

 

Birželio sukilimas - ir Lietuvos aviacijos istorijos dalis

Lygiai prieš 82 metus prasidėjusiame Birželio sukilime dalyvavo ir daug Lietuvos aviatorių. 1941 m. birželio 24 d. gindamas Aleksoto tiltą žuvo buvęs karo lakūnas, aktyvus Lietuvos aeroklubo narys, aviacijos akrobatikos pradininkas, vienas pirmųjų Lietuvos civilinės aviacijos pilotų Jonas Dženkaitis.
Prisimenam.
Iš Lietuvos aviacijos muziejaus pasiskolintoje nuotraukoje 1939 m. Baltijos šalių aviacijos akrobatikos varžybų teisėjai, iš kairės: J. Dženkaitis (Lietuva), K. Krastinš (Latvija), T. Korend (Estija), P. Sundstrom (Suomija)

Aviacijos muziejuje - „Moterų istorijos aviacijoje šiandien”

Muziejų sekmadienį Lietuvos aviacijos muziejus kviečia pokalbiui „Moterų istorijos aviacijoje šiandien”. Susitikimo metu kalbės 3 išskirtines savo srities specialistės - orlaivio pilotė Agnė Pluščauskienė, sportininkė parasparnininkė Rimantė Verbylaitė-Tzolova ir sklandytoja Elzė Maslauskaitė. Pokalbį moderuos buvusi Lietuvos aeroklubo prezidentė (pirmoji LAK prezidentė moteris) Eglė Paužuolienė. 
Tai - moterys, kuriančios Lietuvos aviacijos istoriją šiandien. Agnė Pluščauskienė teigia, kad meilę aviacijai pajuto dirbdama stiuardese, o šiandien viešnia pilotuoja keleivinį orlaivį. 
Rimantė Verbylaitė-Tzolova yra tituluota daugkartinė parasparnių sporto čempionė, buvusi Bulgarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė ir atstovė.
Elzė Maslauskaitė - viena jauniausių merginų Lietuvoje įgijusi sklandytojo licenciją, aviacinio romano „Virš dangaus" autorė.
Pokalbis vyks Lietuvos aviacijos muziejaus lauko ekspozicijoje. Po renginio kviečiame patirti virtualų skrydį simuliatoriumi judančia platforma, pilotuojant orlaivį virš Kauno.
Birželio 25 dieną įėjimas į Lietuvos aviacijos muziejaus lauko ekspoziciją yra NEMOKAMAS. Muziejaus darbo laikas 10:00-16:00.
 
Dėkojame Lietuvos aviacijos muziejus už kvietimą bei puikiai praleistą sekmadienio popietę! Kviečiame visus apsilankyti muziejuje. Atvykus galima pamatyti daugybė įvairios aviacinės technikos bei susipažinti su Lietuvos aviatoriais ir jų istorijomis. Taip pat muziejus turi savo simuliatorių, kuriame kviečiami paskraidyti visi, ir maži ir dideli!!! Abėjingi tikrai neliksite!
 

Sveikiname Šaulių sąjungą su jos 104-uoju jubiliejumi!

Sveikiname Šaulių sąjungą su jos 104-uoju jubiliejumi!
Tarpukariu Lietuvos šaulių sąjunga aktyviai vykdė ir aviacinę veiklą bei glaudžiai bendradarbiavo su Lietuvos aeroklubu - 1936 m. įsigijo pirmąjį lėktuvą, netrukus su LAK pagalba gaminosi sklandytuvus, organizavo bendrus mokymus, šventes.
Linkime Šauliams ir toliau sėkmingai stiprinti Tėvynės laivę ir nepriklausomybę bei nepamiršti ir aviacinės veikos!

LAK Tarybos posėdyje - aktualūs sportinės ir bendrosios aviacijos klausimai

Birželio 20 d. įvykusiame LAK Tarybios posėdyje bvuvo aptarti svarbūs bendrosios ir sporto aviacijos vystymosi klausimai: 
 
• FAI komisijos posėdis vyks Lietuvoje! – tokį sprendimą birželio 17 d. priėmė FAI Ultralengvųjų orlaivių komisija (angl. CIMA). ULOPF ir LAK kvietimu 2024 m. vasario 22-24 dienomis Kaune mažųjų lėktuvų pilotų ir savininkų interesus atstovaujančios CIMA nariai diskutuos dėl šios FAI struktūros veiklos aktualijų. Per visą, 1931 m. prasidėjusą LAK narystės FAI istoriją, tai pirmas FAI komisijos posėdis Lietuvoje. S. Dariaus ir S. Girėno (Aleksoto) aerodrome įsikūrusio Lietuvos aviacijos muziejaus direktoriaus Mindaugo Kavaliausko kvietimu dalis CIMA posėdžių susitikimų vyks šiame, po rekonstrukcijos savo duris lankytojams jau šių metų lapkričio mėnesį atversiančiame muziejuje.
• LAK Tarybos posėdyje – aktualūs Lietuvos aviacijos ir aviacijos sporto klausimai.
• Ar LAK‘ui reikia Ateities komiteto? LAK taryba svarstė buvusio LAK prezidento, Aviacijos veteranų sąjungos pirmininko pavaduotojo Vito Karčiausko idėją įsteigti tokią struktūrą. Nutarta kol kas neskubėti su naujų, aiškaus mandato neturinčių struktūrų kūrimu bei kviesti aviatorius teikti siūlymus dėl LAK veiklos tobulinimo.
• Naujoji aukšto sportinio meistriškumo finansavimo tvarka kelia daug neaiškumų. Ypač neramu sportininkams, kurie dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių negalės dalyvauti suplanuotose varžybose. Valstybės paramos sportui politiką įgyvendinanti Nacionalinė sporto agentūra tiesiog nusprendė nelaikyti tinkamomis finansuoti išlaidas tokiu atveju, jei vietoje prieš pusę metų ar daugiau suplanuotų varžybų sportininkams tenka dalyvauti kitose. Netgi tokiu atveju, jei abejos varžybos yra to paties, aukščiausio tarptautinio lygio, FAI I kategorijos. Netgi tokiu atveju, jei pati valstybės paramos sportui tvarka tiesiogiai nedraudžia keisti vienų numatytų varžybų kitomis. Vienintelė lankstumo galimybė finansavimo tvarkoje numatyta sąlyga, jog finansinės sankcijos nebus taikomos tuo atveju nepasiekus mažiau nei 20 proc. numatytų rodiklių. Lietuvos aviacijos sporto rinktinės 2023 m. numatė dalyvauti 73 sporto varžybose. Praėjus pusmečiui žinome, jog dėl įvairių priežasčių – nuo sportininkų sveikatos būklės iki netikėtų pasirengimo finansavimo pokyčių nepavyks visai ar numatyta apimtimi sudalyvauti bent trijose iš jų. Aviacijos sporto federacijos peržiūri savo planų įgyvendinimo grafikus ir galimybes, o LAK tikisi, jog nenumatytos priežastys nepaveiks planų dalyvauti likusiose varžybose.
• Ar Lietuvos aviacijos sportas yra pakankamai matomas viešojoje erdvėje? Tarybos nuomone turėtume skirti daugiau dėmesio aviacijos sporto ir jo pasiekimų viešinimui tiek tradicinėje, tiek ir socialinėje žiniasklaidoje.
• Ar Lietuvos ir pasaulio visuomenė pakankamai žino apie Lietuvos aviacijos sporto rekordus? Nors dauguma aviacijos sporto federacijų yra pasitvirtinę rekordų fiksavimo tvarkas ir fiksuoja šiuos pasiekimus, tačiau šioje srityje galima nuveikti tikrai daug daugiau. LAK taryba ragina aviatorius aktyviau fiksuoti savo pasiekimus, juos pristatyti visuomenei, didinti mūsų šalies sportininkų žinomumą tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Juk ne vien dėl Dariaus ir Girėno Lietuva yra vadinama aviacine valstybe?
• Ar leisime ardyti ne vien Lietuvos sklandymo, bet ir visos aviacijos ir inžinerijos pamato kertinį akmenį –Broniaus Oškinio vaikų sklandymo akademiją? Ši unikali vaikų neformalaus ugdymo įstaiga, būsimųjų sportininkų ir inžinierių kalvė, gebėjimų ugdymo ir gyvenimo kokybės didinimo regionuose priemonė išgyvena ne pačius geriausius laikus. Prieš keletą metų labai netoliaregiškai prijungtai prie Lietuvos mokinių neformalaus švietimo centro pastaruoju metu jai iškilo faktinio išdraskymo ir likvidavimo perspektyva, LMNSC vadovybei skelbiant planus sklandytuvus ir kitą turtą išdalinti savivaldybėms. Tokie planai taip pat sukėlė pagrįsta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nerimą. Liepos pradžioje ministerija rengia suinteresuotų šalių susitikimą šiuo klausimu. LAK taryba patvirtino vienareikšmę Lietuvos aviacijos bendruomenės poziciją – B. Oškinio mokykla su eskadrilėmis šalies regionuose turi išlikti, ji turi būti finansiškai stabili tiek per daugelį metų suburto instruktorių kolektyvo išlaikymui, tiek ir vaikams skirtų sklandytuvų parko atnaujinimui, o jos finansavimas turėtų būti tiek už švietimą, tiek už jaunimo politiką, tiek už gyvenimo kokybę regionuose, tiek ir už inovacijas bei inžinerinių gebėjimų stiprinimą atsakingų valstybės institucijų tikslu.
• Kaip reaguoti į siūlymus slogą gydyti subintuojat kojas? LAK taryba aptarė bendrosios aviacijos bendruomenės susirūpinimą sukėlusį VĮ „Lietuvos oro uostai“ sprendimą prieš bent 24 valandas iki skrydžio į tarptautinius oro uostus reikalauti leidimo (angl. PPR). Nors valstybės įmonė tokį reikalavimą motyvuoja poreikiu užtikrinti ES sankcijas prieš Rusiją, tačiau net ne aviacijos specialistui aišku, kad įvesti apribojimai Rusijos piliečių kontrolės nesprendžia, tačiau gerokai apsunkina gyvenimą visiems norintiems nusileisti Kaune, Palangoje ar Vilniuje – taip ir pat nuosavais lėktuvais skraidantiems investuotojams, kurių pritraukimui šalies vyriausybė skiria dideles mokesčių mokėtojų lėšų sumas. Patyrę aviatoriai, bendrosios ir civilinės aviacijos specialistai tokį VĮ „Lietuvos oro uostai“ elgesį lygina su siūlymais slogą gydyti subintuojat kojas. LAK taryba patvirtino principinę poziciją, jog VĮ „Lietuvos oro uostai“ įvestos priemonės visiškai neatitinka deklaruojamo tikslo (iš teisų PPR yra taikoma tik siekiant sureguliuoti orlaivių eismą labai apkrautuose oro uostuose, kokių Lietuvoje nėra), o ES sankcijų tikslus galima pasiekti kur kas efektyvesnėms priemonėms, kurių formavimui Lietuvos aviatoriai yra pasirengę sutekti visokeriopą pagalbą.
• LAK taryba taip pat patvirtino ilgą sąrašą aviatorių, kuriuos siūloma apdovanoti įvairiais LAK apdovanojimais. Apdovanojimus numatoma įteikti LAK metinėje konferencijoje.
• Padėkime jaunimui pakilti! – siekdama tokio tikslo LAK taryba patvirtino naujus nacionalinių FAI sportinių licencijų išdavimo tarifus. Nuo kitų metų pradžios jaunučiams - sportininkams iki 18 metų šios licencijos bus išduodamos nemokamai, jauniams (18-25 m.) – už pusę kainos.
Praeitą trečiadienį įvyko antro ketvirčio tarybos susirinkimas. Trumpai norime pasidalinti informacija kas buvo apžvengta ir nutarta.
• Priminimas: skraidymų sezoną išnaudokime ir skraidymų sąlygų gerinimui! Primename, jog LAK siūlymu VĮ „Oro navigacija“ yra parengusi radijo ryšio kokybės nevaldomoje Lietuvos Respublikos oro erdvėje įvertinimo ir tobulinimo priemonę - Skrydžių informacijos paslaugos radijo ryšio įvertinimo anketą. Susidūrus su netikėtai suprastėjusia radijo ryšio kokybe, trikdžiais ar tiesiog pradingus ryšiui prašome užfiksuoti šio fakto vietą, laiką, aukštį bei užpildžius nedidelį klausimyną apie visą tai informuoti VĮ „Oro navigacija“. Taip visi žinosime kur ir kokių patobulinimų labiausiai reikia. Klausimyno adresas: https://ans.lt/lt/rysio-kokybes-ivertinimo-anketa.
Image

Lietuvos Aeroklubas

Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Sporto g. 11, LT-09238, Vilnius
info@aeroclub.lt

Laisvė
ir gyvenimas ore

Sekite Mus:

MEMBERSINCE 1931

MEMBER
SINCE 1931