Iškovotas Sidabras

 
Lietuvos aeroklubas sveikina jaunuosius oreivius iškovojus SIDABRO medalį Pasaulio jaunųjų čempionate!!!!
LIETUVOS RINKTINĖ PARSIVEŽĖ 🥈
Lietuvos rinktinės vietos tarp 45 geriausių pasaulio jaunių:
#10 Ignas Kazlauskas
#13 Danielius Komza iš klubo Balloon Club Lituanica

Padėkime tobulinti radio ryšį Lietuvoje

Šių metų aviacijos sezonui persiritus į antrą pusę nepamirškime prisidėti prie pastangų padaryti skrydžius dar saugesniais ir dar patogesniais. AB "Oro navigacija", siekdama gerinti radijo ryšio kokybę Lietuvos oro erdvėje, prašo aviatorių pagalbos nustatyti vietoves, kuriose radijo ryšys yra nepakankamos kokybės.

Kviečiame visus, skrydžio metu susidūrusius su radijo ryšio kokybės suprastėjimu ar nutrūkimu, užpildyti anketą.

Pilotų teikiami duomenys apie radijo ryšio "baltąsias dėmes" padės nustatyti vietoves, kur reikia imtis atitinkamų priemonių ir prisidės prie to, kad Lietuvos oro erdvė taptų dar draugiškesne visiems aviatoriams!

Anketą galite rasti adresu https://www.ans.lt/lt/rysio-kokybes-ivertinimo-anketa.

Taip pat ją galima surasti AB "Oro navigacija" svetainėje (http://www.ans.lt), skiltyje "Aviacijos informacija" pasirinkus punktą "Radijo ryšio įvertinimo anketa".

EASA ir LTSA išaiškinimas dėl ES sankcijų Rusijai taikymo ir Rusijos piliečių mokymo

Lietuvos aeroklubai, aviacijos sporto organizacijos, aviacijos federacijos nuo Europos Sąjungos sankcijų Rusijos piliečiams įvedimo (Tarybos reglamentai (ES) 833/2014 ir (ES) Nr. 269/2014, toliau - Sankcijos) gauna užklausas dėl galimybės Rusijos piliečiams mokytis orlaivių pilotavimo Lietuvoje.

Vienas iš Sankcijų elementų – draudimas „teikti techninę pagalbą, brokerių paslaugas ir kitas paslaugas, susijusias su aviacijos prekėmis ir technologijomis bei šių prekių tiekimu, gamyba ar technine priežiūra, tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokiam fiziniams ar juridiniam asmeniui, registruotam Rusijoje ar tai naudosiančiam Rusijoje“. (žr. https://www.easa.europa.eu/en/faq/136178, taip pat https://www.easa.europa.eu/en/the-agency/faqs/aircrew-training-and-licensing-restrictive-measures-russia). „Techninės paramos“ sąvoka yra apibrėžiama reglamento (ES) 2022/328 1c straipsnyje.

Lietuvos aeroklubai ir kitos aviacijos mokymus vykdančios ir aviacijos licencijas išduodančios organizacijos savo veikloje vadovaujasi ir LR Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, kurios draudžia diskriminaciją taip pat ir pilietybės pagrindu (3 str. 6 p.) ir dėl šios priežasties kartais susiduria su kaltinimais dėl diskriminacijos pilietybės pagrindu.

Aiškindama Sankcijų taikymo modalumus, Europos aviacijos saugumo agentūra (EASA) pabrėžia, jog Sankcijos nedraudžia teikti mokymo paslaugas tuo atveju, jei mokymo išdavoje įgautos žinios bus naudojamos pilotuoti ne Rusijos teritorijoje, ne Rusijoje registruotus ar Rusijos kontroliuojamus orlaivius. Pateikiamas konkretus pavyzdys – mokymo paslaugų teikiamas Rusijos piliečiui yra Sankcijomis nedraudžiamas jei besimokantis asmuo ketina dirbti Europos Sąjungoje registruotoje aviakompanijoje ar kitoje su aviacija susijusioje organizacijoje (pvz. aeroklube instruktoriumi ar techniku. Pažymėtina, kad kartu EASA nenurodo tokio įrodymo subjektiškumo kriterijų.

Rusijos piliečių, turinčių ar norinčių įgyti privataus piloto licenciją (PPL) atžvilgiu EASA laikosi nuostatos, kad gavę atitinkamą licenciją tokie asmenys galės skraidyti savarankiškai ir galės tai daryti ir Rusijoje, todėl tokių asmenų mokymas yra laikomas patenkančiu į Sankcijų apimtį. Iš bendrųjų ES teisės principų darytina išvada, kad atitinkamos nuostatos taikytinos ir kitų aviacijos ir aviacijos sporto licencijų atžvilgiu – parasparnių, parašiutų, sklandytuvų, skraidyklių, oro balionų, ultralengvųjų orlaivių ir t.t.

EASA atkreipia dėmesį, jog minėto teisės akto taikymas Rusijos piliečiams turi atsižvelgti į tris faktus:

  1. Ar konkretus Rusijos pilietis dirba ES registruotoje aviakompanijoje ar kitoje aviacijos organizacijoje? Tokiu atveju Sankcijų režimas nedraudžia suteikti jam mokymo paslaugas.
  2. Ar konkretus Rusijos pilietis ketina įgyti licenciją, kuri jam leistų savarankiškai (nedirbant aviacijos įmonėje) pilotuoti ar techniškai prižiūrėti orlaivius? Tokiu atveju Sankcijų režimas neleidžia jam suteikti mokymo paslaugas.
  3. Ar konkretus Rusijos pilietis ketina naudotis aviacijos mokymo organizacijų suteikta licencija naudai organizacijos, nesančios sankcijų sąraše? (tokiu atveju Sankcijų režimas nedraudžia teikti mokymo paslaugas tokiam asmeniui).

Lietuvos aeroklubo prašymu Lietuvos transporto saugos administracija pateikė papildomus Sankcijų nuostatų paaiškinimus:

  1. Leidžiama mokyti Rusijos Federacijos piliečius, dirbančius ES registruotoje aviakompanijoje ar kitoje aviacijos organizacijoje. Esminis faktorius yra sudaryti darbo santykiai, o ne kiti teisėto buvimo ES valstybėje pagrindai, pvz., leidimo gyventi ES valstybėje turėjimas ar atvykimas į ją su Šengeno viza.
  2. EASA aiškiai nurodo, kad Rusijos Federacijos pilietis turi būti jau įsidarbinęs ES įmonėje, o ne planuoti tai padaryti. Pastarąjį faktą būtų labai sunku patikrinti, o išdavus licenciją būti tikriems, kad asmuo tikrai dirbs ES įmonėje, o ne, pvz., Rusijos Federacijos tikslams.
  3. Darbinis santykių įrodymu galėtų būti darbo sutarties kopija, kitas panašaus pobūdžio dokumentas.

 

Birželio sukilimas - ir Lietuvos aviacijos istorijos dalis

Lygiai prieš 82 metus prasidėjusiame Birželio sukilime dalyvavo ir daug Lietuvos aviatorių. 1941 m. birželio 24 d. gindamas Aleksoto tiltą žuvo buvęs karo lakūnas, aktyvus Lietuvos aeroklubo narys, aviacijos akrobatikos pradininkas, vienas pirmųjų Lietuvos civilinės aviacijos pilotų Jonas Dženkaitis.
Prisimenam.
Iš Lietuvos aviacijos muziejaus pasiskolintoje nuotraukoje 1939 m. Baltijos šalių aviacijos akrobatikos varžybų teisėjai, iš kairės: J. Dženkaitis (Lietuva), K. Krastinš (Latvija), T. Korend (Estija), P. Sundstrom (Suomija)

Aviacijos muziejuje - „Moterų istorijos aviacijoje šiandien”

Muziejų sekmadienį Lietuvos aviacijos muziejus kviečia pokalbiui „Moterų istorijos aviacijoje šiandien”. Susitikimo metu kalbės 3 išskirtines savo srities specialistės - orlaivio pilotė Agnė Pluščauskienė, sportininkė parasparnininkė Rimantė Verbylaitė-Tzolova ir sklandytoja Elzė Maslauskaitė. Pokalbį moderuos buvusi Lietuvos aeroklubo prezidentė (pirmoji LAK prezidentė moteris) Eglė Paužuolienė. 
Tai - moterys, kuriančios Lietuvos aviacijos istoriją šiandien. Agnė Pluščauskienė teigia, kad meilę aviacijai pajuto dirbdama stiuardese, o šiandien viešnia pilotuoja keleivinį orlaivį. 
Rimantė Verbylaitė-Tzolova yra tituluota daugkartinė parasparnių sporto čempionė, buvusi Bulgarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė ir atstovė.
Elzė Maslauskaitė - viena jauniausių merginų Lietuvoje įgijusi sklandytojo licenciją, aviacinio romano „Virš dangaus" autorė.
Pokalbis vyks Lietuvos aviacijos muziejaus lauko ekspozicijoje. Po renginio kviečiame patirti virtualų skrydį simuliatoriumi judančia platforma, pilotuojant orlaivį virš Kauno.
Birželio 25 dieną įėjimas į Lietuvos aviacijos muziejaus lauko ekspoziciją yra NEMOKAMAS. Muziejaus darbo laikas 10:00-16:00.
 
Dėkojame Lietuvos aviacijos muziejus už kvietimą bei puikiai praleistą sekmadienio popietę! Kviečiame visus apsilankyti muziejuje. Atvykus galima pamatyti daugybė įvairios aviacinės technikos bei susipažinti su Lietuvos aviatoriais ir jų istorijomis. Taip pat muziejus turi savo simuliatorių, kuriame kviečiami paskraidyti visi, ir maži ir dideli!!! Abėjingi tikrai neliksite!
 

Sveikiname Šaulių sąjungą su jos 104-uoju jubiliejumi!

Sveikiname Šaulių sąjungą su jos 104-uoju jubiliejumi!
Tarpukariu Lietuvos šaulių sąjunga aktyviai vykdė ir aviacinę veiklą bei glaudžiai bendradarbiavo su Lietuvos aeroklubu - 1936 m. įsigijo pirmąjį lėktuvą, netrukus su LAK pagalba gaminosi sklandytuvus, organizavo bendrus mokymus, šventes.
Linkime Šauliams ir toliau sėkmingai stiprinti Tėvynės laivę ir nepriklausomybę bei nepamiršti ir aviacinės veikos!
Image

Lietuvos Aeroklubas

Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Sporto g. 11, LT-09238, Vilnius
info@aeroclub.lt

Laisvė
ir gyvenimas ore

Sekite Mus:

MEMBERSINCE 1931

MEMBER
SINCE 1931