Kvietimas į TKA seminarą aerodromų apsaugos zonų reglamentavimo bei TKA paslaugų kokybės gerinimo klausimais

Š.m. gruodžio 14 d. Transporto kompetencijų agentūra Lietuvos aerodromus eksploatuojančių aeroklubų atstovus ir visus aviatorius kviečia į semianrą.

Seminaro metu bus aptariama:

  1. Aerodromų apsaugos zonų įteisinimasRegistrų centro Turto registrų tvarkymo tarnybos vyriausioji specialistė Agnė Jančiauskienė. (30 min.)
  2. Saugos pranešimai. Transporto kompetencijų agentūros Saugos ir kokybės skyriaus vadovas Andrejus Golubevas. (30 min.)
  3. Supažindinimas su CENTRIK programos naudojimu. Transporto kompetencijų agentūros Orlaivių skyriaus vyriausiasis specialistas Vitalijus Krivoščenko. (40 min.)

Seminaras vyks gruodžio 14 d., ketvietadienį, 13:00-17:00, nuotoliniu būdu, MS Teams platformoje.

Prisijungimo adresas: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2U0Y2VkMDMtZmFjNi00OGZiLTk4NTEtNjIxOGI3NDFjMDRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22495f0966-5072-4b65-94c0-42ca84d6470d%22%2c%22Oid%22%3a%2289528a40-555b-4178-89fe-0ade7183b50e%22%7d

Susitikimo ID: 312 432 547 128
Slaptasis kodas: 9ecBqq

Kviečiame dalyvauti!

 

Seminaro vaizdo įrašą galima rasti youtube.com platfomoje, Zoom.tv paskyroje, suvedus vaizdo įrašo pavadinimą ""

Image

Lietuvos Aeroklubas

Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Sporto g. 11, LT-09238, Vilnius
info@aeroclub.lt

Laisvė
ir gyvenimas ore

Sekite Mus:

MEMBERSINCE 1931

MEMBER
SINCE 1931