Svarbu: Saugos informacijos biuletenis apie padažnėjusius Globalios navigacijos sistemų signalų trikdžius ir signalų klastojimą

Svarbu!
Transporto kompetencijų agentūra paskelbė Saugos informacijos biuletenį (SIB) Nr. 2024-01. Jame pateikiamos rekomendacijos dėl rizikų, susijusių su pastaruoju laikotarpiu padažnėjusiais Globalios navigacijos sistemų signalų (GNSS) trikdžiais ir signalų klastojimu, mažinimo.
Rekomendacijos yra parengtos atsižvelgus į bendrosios aviacjios skrydžių specifiką.
Kviečiame visus susipažinti su šiuo biuleteniu ir vadovautis jo rekomendacijomis.
 
 
Saugių ir malonių skrydžių!
Image

Lietuvos Aeroklubas

Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Sporto g. 11, LT-09238, Vilnius
info@aeroclub.lt

Laisvė
ir gyvenimas ore

Sekite Mus:

MEMBERSINCE 1931

MEMBER
SINCE 1931