Skrydžių ribojimai dėl karinių pratybų

Skrydžių ribojimai dėl karinių pratybų

2020 m. rugsėjo 21-25 dienomis vyks tarptautinės pratybos “Tobruko palikimas 2020” (angl. “Tobruq Legacy2020”), “Ramsteino lydinys” (angl. “Ramstein Alloy”).

Pratybų oro erdvėje vyks pavojinga civilinei aviacijai karinė veikla.

Informacija apie skrydžių ribojimus, pratybų oro erdvę galite rasti: Nuoroda

Kiekvienos dienos veiklos laikotarpiai ir apribojimai bus nurodyti dieną prieš veiklos pradžią ir publikuojami einamosios dienos NOTAM pranešimuose, AUP/UUP, taip pat skelbiama oro navigacijos paslaugų teikėjo interneto puslapyje adresu: Nuoroda