Lietuvos aeroklubas mini 95-ąjį jubiliejų!

1927 m. gegužės 1 d. Kaune buvo įsteigtas visus tuometinius civilinius pilotus bei aviacijos entuziastus vienijanti organizacija - Lietuvos Aero Klubas.
 
Lietuvos aeroklubas savo veiklą pradėjo nuo visuomenės informuotumo apie aviaciją didinimo, pilotų rengimo, civilinės aviacijos skrydžių populiarinimo, aviacijos švenčių organizavimo. Netrukus veiklas papildė sklandymas, aviamodeliavimas, kiek vėliau – parašiutų sportas. Būtent globojant ir remiant LAK buvo pagaminti pirmieji lietuviški sklandytuvai, savo lėšomis LAK įsigijo pirmą ir vienintelį tarpukario Lietuvoje malūnsparnį, kartu su Raudonuoju Kryžiumi buvo pradėjęs teikti oro greitosios pagalbos paslaugas.
 
LAK taip pat užsiėmė ir švietėjiška veikla – leido originalias bei verstines knygas aviacine tematika, o 1935-1940 metais – ir žurnalą „Lietuvos sparnai“. Tarpukariu labai populiariomis buvo įvairiose Lietuvos vietovėse aeroklubo organizuotos aviacijos šventės. 1929-1940 m. surengtos 44 tokios šventės, jose dalyvavo bent 35 tūkst. žmonių, lėktuvais paskraidinta daugiau nei 2,5 tūkst. keleivių. LAK iniciatyva į 1938 metų liepą Kaune vykusių Tautinės olimpiados rungčių sąrašą buvo įtrauktos ir pirmosios stambios orinio sporto šakų varžybos.
 
1940 m. turėjo skyrius Biržuose, Panevėžyje, Ukmergėje, Zarasuose, kuriuose buvo 10 lėktuvų, 21 sklandytuvas.
 
1931 m. LAK tapo Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (FAI) nariu. LAK iniciatyva 1935 m. birželio 28-29 d. įvyko pirmoji Baltijos Šalių (Suomija, Estija, Latvija, Lietuva - SELL) aeroklubų atstovų konferencija.
Klubo lėšas sudarė pajamos iš aviacijos švenčių, loterijų, mokestis už skraidymo mokslą, nario mokestis bei visuomenės aukos.
 
Per nepilną pusantro savo veiklos dešimtmetį Lietuvos Aero Klubas tapo pagrindiniu aviacijos populiarintoju, aviacinės žinios nešėju, užauginusi nepaprastą kartą talentingų kūrėjų ir skraidytojų, ypatingai praturtinusių Lietuvos aviacijos istoriją.
 
Nors sovietinė okupacija nutraukė Lietuvos aeroklubo veiklą, tačiau jau 1958 m. Lietuvos aviatoriai rado būdus kaip atkurti visuomeninį aeroklubą, įkurti sporto federaciją. Pilnavertis Lietuvos aeroklubas buvo atkurtas 1989 m. kovo 18 d. Jau po keleto metų, 1992 m. rugsėjo 16–17 d. buvo atkurta Lietuvos aeroklubo narystė FAI.
 
95-ąjį jubiliejų Lietuvos aeroklubas pasitinka vienydamas 13 aviacijos federacijų, 19 aeroklubų, daugiau nei 3 tūkst. aviacijos entuziastų.
 
(Nuotrauka: Lietuvos aviacijos muziejus|LIMIS)
Image

Lietuvos Aeroklubas

Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Sporto g. 11, LT-09238, Vilnius
info@aeroclub.lt

Laisvė
ir gyvenimas ore

Sekite Mus:

MEMBERSINCE 1931

MEMBER
SINCE 1931