Transporto kompetencijų agentūra pristatė naują savo teikiamų paslaugų įkainių apskaičiavimo modelį

Už transporto specialistų licencijavimą ir jų veiklos priežiūrą, aviacijos ūkio subjektų veiklos priežiūrą, akreditavimą ir licencijavimą atsakinga valstybės institucija – VšĮ Transporto kompetencijų agentūra – kovo 9 d. susitikime su Lietuvos aeroklubo, kitų civilinės aviacijos organizacijų atstovais pristatė naują savo paslaugų apskaičiavimo modelį.

Naujojo modelio, pagrįsto Eurocontrol‘ės praktika, esmė – paslaugų kainos nustatymas remiantis faktinėmis instancijos sąnaudomis jų teikimui (darbuotojų darbo laikas, kitos sąnaudos). Siūlomas modelis bus dinamiškas – paslaugų kainos būsimiesiems metams bus apskaičiuojamos remiantis tokių paslaugų poreikio prognoze; tuo atveju jei faktinės sąnaudos konkrečiai paslaugai pasirodys mažesnės nei suplanuotos – permokėta suma bus gražinama naudotojams (greičiausiai – išskaičiuojant iš ateinančių metų tarifo), jei didesnės – skirtumas bus įskaičiuojamas į ateinančių metų tarifą. Šį modelį TKA ketina pradėti taikyti kartu su naujai įdiegtu vidinių procesų valdymo modeliu, turėsiančiu supaprastinti ir paspartinti administracines procedūras, sumažinti jų etapų skaičių, skaitmenizuoti paslaugų teikimą ir padaryti visus reikalavimus aiškesnius šių paslaugų vartotojams.

TKA atstovų pateiktose kainų prognozėse matoma, jog planuojamas kai kurių paslaugų kainų mažėjimas (pvz. daugiau nei 20 000 kg sertifikuotos kilimo masės orlaivio perregistravimo paslauga), nors daugumos paslaugų kainos kils. Pavyzdžiui, viena populiariausių ir aktualiausių paslaugų – orlaivio iki 750 kg sertifikuotos kilimo masės registravimas ar perregistravimas brangs nuo dabartinių 72 iki 92 eurų, vizualiems skrydžiams pritaikyto aerodromo metinė priežiūra – nuo 453 iki 514 eurų.

TKA atstovai pažymėjo, jog ši tvarka įsigalios ją patvirtinus Susisiekimo ministerijoje. Numatoma, jog ji pradės veikti nuo naujų metų. Iki tol TKA dar ketina surengti konsultacijas su aviacijos atstovais dėl konkrečių tarifų dydžių. Kartu reguliuojančios institucijos atstovai pažymėjo, jog Lietuvoje taikomi vieni mažiausių atitinkamų paslaugų tarifų. Kai kurios šalys, pvz. Malta, kuriose yra ir mažesnių tarifų, dalį jų subsidijuoja pajamomis iš kitų transporto reguliatoriaus veiklos sričių, pvz. laivybos.

Image

Lietuvos Aeroklubas

Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Sporto g. 11, LT-09238, Vilnius
info@aeroclub.lt

Laisvė
ir gyvenimas ore

Sekite Mus:

MEMBERSINCE 1931

MEMBER
SINCE 1931