Sporto įstatymo pakeitimas

Sporto įstatymo pakeitimas

2020-08-28 Lietuvos aeroklubas (LAK) pateikė pastabas siūlomiems Sporto įstatymo pakeitimams 

Šiandien LAK prezidentė susitiko su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) viceministre Kornelija Tiesnesyte aptarti LAK pateiktus siūlymus. Viceministrė akcentavo, kad siūlomais pakeitimais siekiama:

  • aiškiai atriboti sportinės veiklos vystymo finansavimo šaltinius:
  1. aukšto meistriškumo sportinės veiklos finansavimas;
  2. fizinio aktyvumo, sporto šakų plėtros finansavimas (apima sporto inventoriaus įsigijimą);

paprastai tariant, siekiama nustatyti, kad iš aukšto sportinio meistriškumo programos būtų išimtinai finansuojama tik aukščiausio lygio sportininkų – medalininkų (Europos, Pasaulio čemp.) – veikla, iš Sporto rėmimo fondo – visų kitų sportininkų, mėgėjų veikla (įskaitant būsimų medalininkų „auginimą“).

  • orientuotis į rezultatą, o ne procesą skiriant aukšto meistriškumo sporto programos finansavimą (todėl, pvz., išskiriamos jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų kategorijos, kuriose varžomasi ir kuriose galima pasiekti rezultatą – medalį);
  • didesnio skaidrumo ir atskaitomybės (buvo patikslinta, kad reikalavimas atlikti auditą reiškia FINANSINĮ auditą);
  • „skaitmenizuoti“ sportininkų veiklą (sukurti registrą, kuriame aiškiai atsispindėtų realūs sportininkų, varžybų skaičiai, palengvinti administracinę – „popierių pildymo“ – naštą).

Kalbant apie finansavimo iš Sporto rėmimo fondo skyrimą, įvardyta viena pagrindinių problemų – projektus rašančiųjų subjektų žinių, administracinių įgūdžių stoka rašant projektus.

Papildomai aptartos tolimesnio LAK ir ŠMSM bendradarbiavimo galimybės.

Pilną siūlomų pakeitimų tekstą (teisės akto projektą) galite rasti čia:

Teisės akto projektas

Pateiktas pastabas ir pasiūlymus galite perskaityti čia:

pdfParsisiųsti

Image

Lietuvos Aeroklubas

Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Sporto g. 11, LT-09238, Vilnius
info@aeroclub.lt

Laisvė
ir gyvenimas ore

Sekite Mus:

MEMBERSINCE 1931

MEMBER
SINCE 1931