EASA ir LTSA išaiškinimas dėl ES sankcijų Rusijai taikymo ir Rusijos piliečių mokymo

Lietuvos aeroklubai, aviacijos sporto organizacijos, aviacijos federacijos nuo Europos Sąjungos sankcijų Rusijos piliečiams įvedimo (Tarybos reglamentai (ES) 833/2014 ir (ES) Nr. 269/2014, toliau - Sankcijos) gauna užklausas dėl galimybės Rusijos piliečiams mokytis orlaivių pilotavimo Lietuvoje.

Vienas iš Sankcijų elementų – draudimas „teikti techninę pagalbą, brokerių paslaugas ir kitas paslaugas, susijusias su aviacijos prekėmis ir technologijomis bei šių prekių tiekimu, gamyba ar technine priežiūra, tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokiam fiziniams ar juridiniam asmeniui, registruotam Rusijoje ar tai naudosiančiam Rusijoje“. (žr. https://www.easa.europa.eu/en/faq/136178, taip pat https://www.easa.europa.eu/en/the-agency/faqs/aircrew-training-and-licensing-restrictive-measures-russia). „Techninės paramos“ sąvoka yra apibrėžiama reglamento (ES) 2022/328 1c straipsnyje.

Lietuvos aeroklubai ir kitos aviacijos mokymus vykdančios ir aviacijos licencijas išduodančios organizacijos savo veikloje vadovaujasi ir LR Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, kurios draudžia diskriminaciją taip pat ir pilietybės pagrindu (3 str. 6 p.) ir dėl šios priežasties kartais susiduria su kaltinimais dėl diskriminacijos pilietybės pagrindu.

Aiškindama Sankcijų taikymo modalumus, Europos aviacijos saugumo agentūra (EASA) pabrėžia, jog Sankcijos nedraudžia teikti mokymo paslaugas tuo atveju, jei mokymo išdavoje įgautos žinios bus naudojamos pilotuoti ne Rusijos teritorijoje, ne Rusijoje registruotus ar Rusijos kontroliuojamus orlaivius. Pateikiamas konkretus pavyzdys – mokymo paslaugų teikiamas Rusijos piliečiui yra Sankcijomis nedraudžiamas jei besimokantis asmuo ketina dirbti Europos Sąjungoje registruotoje aviakompanijoje ar kitoje su aviacija susijusioje organizacijoje (pvz. aeroklube instruktoriumi ar techniku. Pažymėtina, kad kartu EASA nenurodo tokio įrodymo subjektiškumo kriterijų.

Rusijos piliečių, turinčių ar norinčių įgyti privataus piloto licenciją (PPL) atžvilgiu EASA laikosi nuostatos, kad gavę atitinkamą licenciją tokie asmenys galės skraidyti savarankiškai ir galės tai daryti ir Rusijoje, todėl tokių asmenų mokymas yra laikomas patenkančiu į Sankcijų apimtį. Iš bendrųjų ES teisės principų darytina išvada, kad atitinkamos nuostatos taikytinos ir kitų aviacijos ir aviacijos sporto licencijų atžvilgiu – parasparnių, parašiutų, sklandytuvų, skraidyklių, oro balionų, ultralengvųjų orlaivių ir t.t.

EASA atkreipia dėmesį, jog minėto teisės akto taikymas Rusijos piliečiams turi atsižvelgti į tris faktus:

  1. Ar konkretus Rusijos pilietis dirba ES registruotoje aviakompanijoje ar kitoje aviacijos organizacijoje? Tokiu atveju Sankcijų režimas nedraudžia suteikti jam mokymo paslaugas.
  2. Ar konkretus Rusijos pilietis ketina įgyti licenciją, kuri jam leistų savarankiškai (nedirbant aviacijos įmonėje) pilotuoti ar techniškai prižiūrėti orlaivius? Tokiu atveju Sankcijų režimas neleidžia jam suteikti mokymo paslaugas.
  3. Ar konkretus Rusijos pilietis ketina naudotis aviacijos mokymo organizacijų suteikta licencija naudai organizacijos, nesančios sankcijų sąraše? (tokiu atveju Sankcijų režimas nedraudžia teikti mokymo paslaugas tokiam asmeniui).

Lietuvos aeroklubo prašymu Lietuvos transporto saugos administracija pateikė papildomus Sankcijų nuostatų paaiškinimus:

  1. Leidžiama mokyti Rusijos Federacijos piliečius, dirbančius ES registruotoje aviakompanijoje ar kitoje aviacijos organizacijoje. Esminis faktorius yra sudaryti darbo santykiai, o ne kiti teisėto buvimo ES valstybėje pagrindai, pvz., leidimo gyventi ES valstybėje turėjimas ar atvykimas į ją su Šengeno viza.
  2. EASA aiškiai nurodo, kad Rusijos Federacijos pilietis turi būti jau įsidarbinęs ES įmonėje, o ne planuoti tai padaryti. Pastarąjį faktą būtų labai sunku patikrinti, o išdavus licenciją būti tikriems, kad asmuo tikrai dirbs ES įmonėje, o ne, pvz., Rusijos Federacijos tikslams.
  3. Darbinis santykių įrodymu galėtų būti darbo sutarties kopija, kitas panašaus pobūdžio dokumentas.

 

Image

Lietuvos Aeroklubas

Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Sporto g. 11, LT-09238, Vilnius
info@aeroclub.lt

Laisvė
ir gyvenimas ore

Sekite Mus:

MEMBERSINCE 1931

MEMBER
SINCE 1931