Metinio biudžeto sąmata ir programa

2020 m. aukšto meistriškumo sporto programa

2020 metų LAK programa

LAK metinio biudžeto sąmata

LAK sąmata LAK biudžetas

2019 m. aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo ataskaita

LAK ataskaita