Lietuvos aeroklubas – asociacija, vienijanti Lietuvos aviacijos sporto federacijas ir kitas jų funkcijas atliekančias organizacijas, kurios tikslas – atstovauti asociacijos narių interesams ir tenkinti kitus viešuosius interesus.

Lietuvos aeroklubas vienija 13 Lietuvos aviacijos sporto federacijų (Lietuvos akrobatinio sklandymo federacija, Lietuvos akrobatinio skraidymo federacija, Lietuvos aviakonstruktorių federacija, Lietuvos aviamodelių sporto federacija, Lietuvos bendrosios aviacijos sporto federacija, Lietuvos oreivių federacija, Lietuvos parašiutų sporto federacija,  Lietuvos senovinių orlaivių asociacija, Lietuvos sklandymo sporto federacija, Lietuvos skraidyklių ir parasparnių sporto federacija, Lietuvos ultralengvųjų orlaivių pilotų federacija, Lietuvos vaikų sklandymo sporto asociacija, Lietuvos aviacijos veteranų sąjunga) ir atstovauja savo narių interesams Lietuvoje ir užsienyje. 2019 m. pabaigoje LAK struktūrų tikraisiais nariais, kultivuojančiais aviacijos sportą buvo apie 3000 fizinių asmenų. ir bene dvigubai daugiau remiančių ir , pritariančių aviacijos sporto šakų plėtrai.

Vykdant 2019 m. Lietuvos aviacijos sporto aukšto meistriškumo programą, neskaitant aviacijos švenčių, paskaitų, seminarų ir kitų visuomenei skirtų renginių, surengtos 63 įvairių aviacijos sporto šakų varžybos, įskaitant 15-tąjį FAI Europos ultralengvųjų orlaivių čempionatą. Aviacijos sporto čempionatuose Lietuvoje dalyvavo 380 sportininkų, tarp jų 13 moterų ir 23 jauniai.

Grupė aviacijos karininkų – vyr. ltn. Steponas Darius, vyr. ltn. Leonardas Peseckas, ltn. Vladas Morkus, vyr. ltn. Vytautas Jablonskis, kpt. Juozas Narakas, kpt. Jonas Pyragius, gen. št. plk. ltn. Stasys Pundzevičius, pasikvietę žymius Valstybės ir visuomenės veikėjus, 1927 m. balandžio 28 d. susirinko Kaune šaulių salėje ir apsvarstė Lietuvos Aero Klubo (sutrumpintai LAK) statutą bei jį priėmė ir 1927 m. balandžio 30 d. taip pat Kauno miesto ir apskrities viršininko administracijoje įregistravo Aero Klubą, kaip visuomeninę organizaciją.

Iniciatorių dėka 1931 m. LAK įstojo į Paryžiuje veikiančią Tarptautinę aeronautikos federaciją – Fédération Aéronautique Internationale – FAI, kuri jungia Pasaulio valstybių nacionalinius klubus į bendrą tarptautinę organizaciją.

To meto Lietuvos Aero Klubo tikslai ir uždaviniai buvo apibrėžti LAK statute ir vėliau priimtuose įstatuose. „Klubo tikslas – ruošti visų oreivystės sričių specialistus, vienyti juos žinių ir prityrimo gilinimui ir visaip remti skraidymo mokslą Lietuvoje, propaguoti oro sportą, dominti visuomenę oreivyste, supažindinti ją su savisauga oro puolimų metu ir reprezentuoti Lietuvos civilinę aviaciją viduje ir užsienyje“.

Siekdamas savo tikslų, LAK steigė eskadriles, oreivystės stotis ir mokyklas; rūpinosi aerodromų ir nutūpimo aikštelių priežiūra ir tvarkymu. Skatino mokyklinio amžiaus jaunimą jungtis į oreivystės būrelius, rengė paskaitas, parodas; leido specialiąją ir informacinę literatūrą; organizavo ir kontroliavo aeronautikos konkursus ir varžybas. Svarbus LAK uždavinys buvo ruošti ir tobulinti lakūnus keleivinei ir transporto aviacijai, rūpintis, kad būtų suorganizuotas keleivinis ir pašto susisiekimas oru. LAK rūpinasi gabių technikų ir konstruktorių ugdymu, sklandytuvų statyba, lėktuvų remontu.

Lietuvos Aero Klubas savo misiją – propaguoti aviacijos sportą – atliko puikiai. Subūręs savo gretose LAK taryboje ir valdyboje puikius aviacijos specialistus – Karo aviacijos lakūnus, bei artimai prijaučiančius aviacijai visuomenės ar vyriausybės atstovus – padėjo vyriausybei sukurti priešlėktuvinės apsaugos įstatymus, suformuoti oro susisiekimo inspekciją, įkurti oro susisiekimo liniją Kaunas – Palanga. LAK organizavo loterijas, užmezgė tarptautinius ryšius su FAI ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis bei užsienio aeroklubais.

Lietuvos okupacija ir Antrasis pasaulinis karas nutraukė kryptingą LAK veiklą.

Pokario metais aviacijos sportas Lietuvoje buvo perduotas OSOAVIACHIMO, vėliau SDAALR žinion. Taliau šios, iš esmės karinės, organizacijos tikslai, valdymo stilius ir metodai neatitiko FAI deklaruojamų aviacijos sporto principų. 1958 m. balandžio mėn. susirinkę aviacijos sportininkai nutarė įkurti visuomeninį Lietuvos aeroklubą. Jo pirmininku išrinko Bronių Oškinį. Tais pačiais metais Lietuvos aeroklubo pagrindu įkurta Lietuvos TSR Aviaicjos sporto federacija (LASF) – visuomeninė organizacija, vienijanti skirtingų aviacijos sporto šakų klubus.

LR Prezidentas Antanas Smetona
LR Prezidentas Antanas SmetonaLAK garbės pirmininkas
Silvestras Žukauskas
Silvestras Žukauskas1927 – 1928
Bronius Oškinis
Bronius Oškinis1958
Donatas Kostiukevičius
Donatas Kostiukevičius1967-1978
Klemas Inta
Klemas Inta1990 – 1992
Jurgis Stanaitis
Jurgis Stanaitis1993 – 2001
Vitas Karčiauskas
Vitas Karčiauskas2008 – 2011
Gintaras Kalinauskas
Gintaras Kalinauskas2016 – 2018
Eglė Paužuolienė
Eglė Paužuolienė2020 – 2021
Arūnas Gražulis
Arūnas Gražulis2022 – Dabar
Vytautas Landsbergis
Vytautas LandsbergisLAK garbės pirmininkas
prof. Zigmas Žemaitis
prof. Zigmas Žemaitis1928 – 1940
Anatolijus Speičys
Anatolijus Speičys1958 – 1967
Antanas Karpavičius
Antanas Karpavičius1978-1990
Antanas Unikauskas
Antanas Unikauskas1992 vasario -1992 gruodžio
Stasys Murza
Stasys Murza2001 – 2008
Jonas Mažintas
Jonas Mažintas2011 – 2016
Mindaugas Sinkevičius
Mindaugas Sinkevičius2018 – 2020
Ignas Stankovičius
Ignas Stankovičius2021 – 2022
Image

Lietuvos Aeroklubas

Įmonės kodas: 190776531
Adresas: Sporto g. 11, LT-09238, Vilnius
info@aeroclub.lt

Laisvė
ir gyvenimas ore

Sekite Mus:

MEMBERSINCE 1931

MEMBER
SINCE 1931