Asociacijos Lietuvos Aeroklubas nacionalinių aviacijos sporto šakų rinktinių sudarymo, keitimo taisyklės

LAK rinktinių taisyklės